Medemblik wil subsidies sportverenigingen schrappen, clubs reageren verbaast

MEDEMBLIK – De brief van wethouder Joset Fit aan de sportclubs in de gemeente Medemblik zijn niet in goede aarde gevallen bij deze clubs. In de brief werden de clubs op de hoogte gebracht van het voornemen dat de gemeente Medemblik de subsidies aan de club gaat stoppen om zo de 3 miljoen tekort te kunnen dempen. Een tekort dat vooral door het sociaal domein wordt veroorzaakt en door alle uitgaven onder een loep te nemen gedicht moet worden.

Wognum Nicols voorzitter Tom Beerepoot en tevens raadslid voor de VVD zegt in een reactie tegen Medemblik Actueel: “Als voorzitter van Wognum Nicols ben ik hier absoluut niet blij mee. Het geven van training aan onze jeugd is een dure liefhebberij. Wij werken met trainers die zelf op het allerhoogste niveau zaalvoetballen. Zij doen dit niet voor niets en ook de zaalhuur zal betaald moeten worden. De zaalhuur bedraag op dit moment EUR 46,00 per uur en iedereen kan dus eenvoudig narekenen dat dit een flinke onkostenpost is. Wij willen het zaalvoetbal voor “iedereen” bereikbaar houden en dat lukt niet als wij de contributies flink verhogen.

Besparingen zoeken bij het Sociaal Domein, minder aanbieders, kijk naar Hollands kroon

Tom Beerepoot wil dat het college eens gaat buurten bij onze noorderburen van Hollands Kroon, die samenwerken met Incluzio en waar geen 160 aanbieders Wmo in de gemeente Medemblik zijn maar slechts een vierde deel van dit aantal. “Ook als raadslid ben ik niet gelukkig met dit voorstel en wijs ik dit dan ook af. Wij willen bewegen stimuleren en zo mogelijk faciliteren en een afbouw van de subsidies past daar niet bij. Het is natuurlijk gemakkelijk om dit te roepen maar ik realiseer mij heel goed dat hier dan compensatie tegenover moet staan. De penibele financiële situatie van de Gemeente wordt vrijwel geheel door het sociaal domein veroorzaakt. Ik ben dan ook van mening dat besparingen in eerste instantie in die hoek gezocht moeten worden. De VVD heeft een aantal suggesties op dit gebied en wil graag weten wat die zouden kunnen opleveren. Daarnaast willen wij dat er in alle kernen gebouwd wordt en willen wij graag weten wat dit aan leges, OZB en grondtransacties oplevert. Wij zijn dus bereid om actief mee te denken zodat de verenigingssubsidies in stand kunnen blijven.

De gemeenteraad gaat begin november de begroting voor 2022 bespreken, en het is maar de vraag of deze gaat worden aangenomen. Bronnen rond diverse partijen laten al weten dat zij niet zomaar akkoord kunnen gaan met deze begroting en dat er stevige aanpassingen zullen moeten komen om het akkoord te kunnen krijgen.

Deel dit artikel