Meer aandacht voor muziek in basisscholen Drechterland

DRECHTERLAND – De gemeente Drechterland heeft eind 2020 het landelijk convenant Méér Muziek In de Klas (MMIK) ondertekend. Meer Muziek In de Klas wordt ondersteund door H.M. Koningin Maxima. Ook alle basisscholen uit de gemeente hebben dit dit convenant ondertekend.

Het doel hiervan is structureel en duurzaam muziekonderwijs in de klas voor alle basisschool kinderen binnen onze gemeente, met goede mogelijkheden om door te stromen naar het buitenschoolse muziekonderwijs. De gemeente verstrekt ook subsidie aan de basisscholen om MMIK mogelijk te maken. De scholen worden daarbij ondersteund door de cultuurcoach Jantien Bijvoet en er wordt intensief samengewerkt met de MuziekUnie die zorgt voor vakdocenten. Bij de MuziekUnie kun je ook terecht voor het volgen van individuele muzieklessen.

Klassiek in Westfriesland
De Stichting Karakteristiek heeft een project gelanceerd waarbij er klassieke concerten gegeven worden in Cultureel Centrum Pancratius in Oosterblokker. Drie van deze concerten zijn speciaal voor kinderen. De website voor dit project is www.klassiekinwf.nl. Het landelijke platform MMIK heeft dit project opgepakt en dan met name de drie kinderconcerten.

Ondertekening
In samenwerking met dit platform heeft Stichting Karakteristiek bijgetekend bij het Nationale MuziekAkkoord Noord Noord-Holland. Via deze samenwerking hopen we het aanbod van muzieklessen op scholen in West-Friesland te kunnen versterken. Deze bijtekening was afgelopen dinsdag op basisschool de Westwijzer in Westwoud.

Dit was een heel leuke bijeenkomst, waar niet alleen het officiele document is ondertekend maar ook een mini concert werd gegeven door docenten van de MuziekUnie.

De kinderen waren enthousiast aan het meezingen en –dansen en mochten na afloop alle instrumenten vasthouden of bespelen.

Deel dit artikel