Meer alcohol- of drugsvergiftiging onder jongeren door versoepelde coronamaatregelen

WEST-FRIESLAND – In 2021 zijn er meer minderjarigen met alcohol- en drugsvergiftigingen in het ziekenhuis terechtgekomen dan in 2020. Dit blijkt uit de cijfers van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Deze stijging hangt mogelijk samen met de versoepelde coronamaatregelen in 2021. Jongeren hadden hierdoor meer gelegenheid om “uit de band te springen”. Het aantal geregistreerde vergiftigingen is in de regio 287 in 2021. Dat zijn er 85 meer dan in 2020. Dit is een stijging van bijna 42%. Het zijn vooral jongeren tussen 18 en 23 jaar die door de ambulance zijn opgehaald.

De Westfriese gemeenten zijn bezorgd over wat er gebeurt nu alle coronamaatregelen afgeschaft zijn. Het lijkt aannemelijk dat er een ontlading komt onder jongeren nu zij elkaar weer mogen ontmoeten thuis, bij een vereniging, op een feest of terras. De gemeenten gaan samen aan de slag om zich hierop voor te bereiden. Zij bekijken welke acties nog meer kunnen bijdragen om alcohol- en drugsvergiftiging onder jongeren te voorkomen. Dat gebeurt samen met GGD Hollands Noorden en andere organisatie vanuit het programma In Control of Alcohol & Drugs. De Westfriese gemeenten zien hierbij ook een grote rol voor de ouders. Ouders geven immers het voorbeeld voor hun kinderen.    

Intoxicatiecijfers Westfriesland
GGD Hollands Noorden houdt intoxicatiecijfers van 12 tot 23 jarigen bij in het kader van het programma In control of alcohol & drugs. Intoxicatieritten zijn ritten van de ambulance die nodig zijn, omdat een jongere zorg nodig heeft vanwege problemen met alcohol, drugs of een combinatie daarvan. In ongeveer de helft van de gevallen gaat het om alleen alcoholvergiftiging, de overige gevallen zijn een combinatie van alcohol en drugs of alleen drugs.

Help je kind nee te zeggen

Recente signalen laten zien dat veel jongeren het moeilijk hebben gehad door alle coronabeperkingen. Ook in Westfriesland hebben jongeren eenzaamheid, stress, verveling en somberheid ervaren. Ronald Wortelboer, burgemeester van Stede Broec en voorzitter van de Westfriese stuurgroep In control of alcohol & drugs geeft aan dat juist nu de rol van ouders en opvoeders belangrijk is. ‘Wij gunnen de jongeren hun vrijheid nu de moeilijke coronaperiode voorbij is. Door met je kind over de verleidingen van alcohol en drugs te praten, kun je bijdragen aan de weerbaarheid van je kind. Duidelijke afspraken helpen kinderen om nee te zeggen tegen alcohol en drugs.’

Deel dit artikel