RTV West-Friesland

test WF7

Messen- en lachgasverbod, gebiedsverbod, aanpak ondermijning, Drechterland wijzigt haar APV

DRECHTERLAND – De Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarin regels zijn opgenomen over de openbare orde en veiligheid, is aangepast. Deze wijzigingen zijn nodig om op te kunnen treden bij een aantal onderwerpen die hierna worden genoemd. Aanleiding voor de huidige APV wijzigingen zijn veranderingen die onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Openbaar Ministerie doorvoerden, evenals een paar regionale en lokale ontwikkelingen. In het kort volgen hierna de belangrijkste wijzingen die nu zijn ingevoerd.  

Steekwapens

In navolging van gemeentes als Zaanstad wordt ook in Drechterland het bij je dragen van alle soorten messen en steekwapens verboden in de APV. Hiermee kan ook worden opgetreden tegen het bezit van messen die niet vallen onder de Wet Wapens en Munitie. 

Lachgas

Het gebruik van lachgas is in Drechterland niet meer toegestaan. Binnen afzienbare tijd wordt ook een landelijk verbod op lachgas verwacht. 

Uitbreiding gebiedsverbod

Bij ernstige misdragingen kan een tijdelijk gebiedsverbod worden opgelegd. Dat kan vanaf nu voor 48 uur in plaats van 24 uur. Ook kan nu een gebiedsverbod worden opgelegd voor de duur van een meerdaags evenement zoals een kermis. 

Ondermijning

Er zijn enkele artikelen toegevoegd aan de APV om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken. Deze aanpak is gericht op een gezond, leefbaar en betrouwbaar ondernemersklimaat.

Het sluiten van gebouwen wordt mogelijk als dat nodig is voor de gezondheid en/of handhaving van de openbare orde. Dit kan bijvoorbeeld worden ingezet om criminele activiteiten te voorkomen.

Ook kan voor bepaalde branches een vergunningplicht worden ingevoerd als dit nodig mocht zijn om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. 

Carbidschieten blijft verboden

Anders dan de bovenstaande onderwerpen, is er voor carbidschieten geen verandering in de APV doorgevoerd. In lijn met het landelijk vuurwerkverbod blijft carbidschieten dit jaar verboden, ook op oudjaarsdag. Net als vorig jaar wordt carbidschieten in heel West-Friesland niet toegestaan.

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen

G-718ZS7GCQG G-LXZP5RH9MK