Miljoenensubsidie Programma Aardgasvrije Wijken toegekend in gemeente Enkhuizen

ENKHUIZEN – Vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken is op 10 maart een subsidie toegekend aan gemeente Enkhuizen voor het project Buurtwarmte Enkhuizen in de Gommerwijk. Het gaat om een bijdrage van ruim vier miljoen euro, bedoeld voor uitvoeringskosten. Met deze subsidie worden onder andere de installatie voor de warmte-uitwisseling en de distributie van de warmte, het warmtenet en de huisaansluitingen gerealiseerd. Het project heeft hiermee een bijzondere mijlpaal bereikt.

Eerder deze maand werd al bekend dat provincie Noord-Holland een bedrag van € 200.000 euro toekent aan het project voor het opstellen van een wijkuitvoeringsplan. Dit plan beschrijft welke activiteiten nodig zijn om tot het warmtenet te komen. Naar verwachting is het wijkuitvoeringsplan begin 2023 klaar en het projectteam wil zo snel mogelijk daarna starten met de uitvoering. Wethouder Esther Heutink (duurzaamheid, gemeente Enkhuizen) markeert het moment als een bijzondere mijlpaal voor het project: “Dit is een fantastische ontwikkeling. Ik ben enorm blij voor het projectteam, de bewoners en iedereen die hierbij betrokken is. Het is prachtig om te zien hoe ver je uiteindelijk kunt komen met een eerste idee. Een kleine groep mensen begint ergens aan, ze durven ervoor te gaan en kijk wat het nu gebracht heeft! En het mag gezegd: ik ben trots op de ambtelijke organisatie die zich hiervoor heeft ingespannen en natuurlijk ook op alle vrijwilligers van de coöperatie. Samen hebben we dit prachtige resultaat behaald, waarmee het plan nu werkelijkheid kan worden.”

Pilotproject en intentieovereenkomst Buurtwarmte Enkhuizen
In januari tekenden coöperatie Buurtwarmte Enkhuizen, Karel Bolbloemen BV en gemeente Enkhuizen een intentieovereenkomst met het voornemen samen een uitvoeringsplan op te stellen. Buurtwarmte Enkhuizen wil in de wijk een warmtenet van-, voor- en door bewoners aanleggen. Dit initiatief sluit aan op de duurzaamheidsambitie van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland en daarom is dit project aangemerkt als pilotproject voor het Wijkuitvoeringsprogramma’s van de drie gemeenten, bedoeld om met elkaar kennis en ervaring uit te wisselen en zo als voorbeeld te dienen voor het verduurzamen van andere wijken.

Over het project Buurtwarmte Enkhuizen
Buurtwarmte Enkhuizen richt zich op de wijk die begrensd wordt door de straten de Gouw, Kweekwal, Sebastiaan Centenweg, Berrie en Melkbon. Voor de verwarming van de wijk zal in de toekomst gebruik gemaakt gaan worden van warmte afkomstig van de Warmte en Koude opslag (WKO) van Karel Bolbloemen BV en warmte uit een aangrenzende sloot. Bij Karel Bolbloemen is (rest)warmte beschikbaar uit overschot van het productieproces. De warmte uit de sloot wordt in de zomermaanden met behulp van pompen en warmtewisselaars uit het slootwater gehaald en in de bron (WKO) opgeslagen. Deze vorm van warmtewinning wordt aquathermie genoemd. Buurtwarmte Enkhuizen wordt gevormd door enthousiaste vrijwilligers die samen met bewoners de wijk duurzamer willen maken. Voor meer informatie kijk op www.buurtwarmteenkhuizen.nl.

Rijksbijdrage aardgasvrije wijken voor veertien gemeenten
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) maakte de nieuwe selectie aardgasvrije wijken bekend tijdens het Congres Aardgasvrije Wijken op 10 maart. Het gaat in totaal om veertien gemeenten die de bijdrage ontvangen. In het kader van aardgasvrije wijken zetten de gemeenten in op stapsgewijze aanpakken, lage temperatuur warmtenetten, ontzorgen van bewoners en verbinding met andere opgaven. Meer informatie is te vinden op www.paw.nl.

 

Deel dit artikel