MKB-ondernemers worden extra gestimuleerd om te verduurzamen

INGEZONDEN MEDEDELING – De energieprijzen rijzen momenteel de pan uit. Niet alleen particulieren worden geraakt, maar ook de ondernemers. Bovendien verbruiken midden- en kleinbedrijven vaak meer energie dan noodzakelijk. Juist in deze tijd worden zij dan ook het meest op hun vingers getikt. Feit blijft dat ze vaak over te weinig tijd beschikken om uit te zoeken op welke manier ze dan energie kunnen besparen. Zakelijk stroom, zakelijk gas, allemaal kostenposten waar eenvoudig op zou kunnen worden bespaard. Mits de juiste maatregelen worden genomen. Daarom trekt het kabinet extra geld uit om MKB-ondernemers te stimuleren om energie te besparen en verder te verduurzamen. Samen sterk om de ecologische voetafdruk van Nederland te verkleinen.

Het kabinet heeft gehoor gegeven aan de enorme ontevredenheid over de stijgende energieprijzen van het komende jaar. Daarom compenseren ze de energieprijzen voor zowel particulieren als midden- en kleinbedrijven. Daarnaast hebben ze ook geld uitgetrokken om de isolatie van particuliere woningen te verbeteren. Hierbij worden met name de mensen geholpen met een slechtere financiële situatie die niet in staat zijn om hun woning beter te isoleren. Daar komt dus ook nog eens bovenop dat MKB-ondernemers worden gestimuleerd om verder te verduurzamen. Zowel om hun eigen energierekening te verlagen als om de CO2-uitstoot van Nederland te verminderen. Dit gebeurt op verschillende manieren.

Energie-adviseur inhuren

Ondernemers ontvangen sinds kort subsidie wanneer ze een energie-adviseur inhuren. Dit is iemand die samen met de ondernemer naar manieren gaat kijken om energie te besparen en verduurzamende maatregelen te treffen. Vooral stichtingen en grote organisaties hebben al gebruik gemaakt van dit potje. Midden- en kleinbedrijven echter nog veel te weinig. Daarom wordt het tijd dat zij ook op de hoogte zijn van deze mogelijkheid. Dankzij deze subsidie kost een dergelijk energie-advies nog nauwelijks iets, maar het levert wel ontzettend veel op.

De subsidie is op dit moment beschikbaar gesteld voor mkb-bedrijven met een relatief laag energieverbruik. Zij vallen nog niet onder de Energiebesparingsplicht. De subsidie geldt voor nu van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022. Deze kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ondernemers die meer energie verbruiken kunnen een subsidie aanvragen bij de gemeente.

Subsidieregelingen bij energiebesparende maatregelen

De overheid hecht veel waarde aan het energieverbruik van de ondernemers uit ons land. Hierbij speelt ook de energie die ze gebruiken een belangrijke rol. Uiteindelijk wil de overheid dat alle ondernemers en particulieren in ons land op groene energie overstappen. Dit is ook noodzakelijk, gezien de fossiele grondstoffen steeds verder uitgeput raken. Daarom wordt er nu met man en macht gewerkt aan andere methodes om effectief energie op te wekken en op te slaan. Ook worden steeds meer mensen zelfvoorzienend, waarmee ze bijdragen aan een groener Nederland.

Om ook midden- en kleinbedrijven te stimuleren bij het gebruik van groene energie, hebben ze enkele subsidieregelingen ontwikkeld. Hierbij ontvang je subsidies wanneer je zelfvoorzienende maatregelen treft. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp.

Nog een voordeel voor ondernemend Nederland: ook consumenten vinden duurzaamheid steeds belangrijker. Door duurzamer te ondernemen, bereikt men dus ook een steeds groter wordende doelgroep.

Deel dit artikel