MORGEN! stelt schriftelijke vragen over vuurwerkvandalisme Medemblik

MEDEMBLIK –  De fractie van MORGEN! in de gemeenteraad van Medemblik heeft het college vragen gesteld over het vuurwerkvandalisme in de gemeente Medemblik. Net zoals in de overige gemeenten in West-Friesland heeft ook de gemeente Medemblik te kampen met veel schade veroorzaakt door vuurwerkvandalen.

Bert de Jong

Bert de Jong van MORGEN! schrijft in de brief aan het collegen: “In december heb ik u reeds vragen gesteld met betrekking tot de vuurwerkoverlast in de gemeente Medemblik en de vernielingen dien ten gevolge. Mijn vervolgvragen zijn de volgende:

Vraag:

  1. Is er op dit moment een indicatie te geven van de schade ten gevolge van het gebruik van vuurwerk in de periode voor en tijdens de jaarwisseling 2021-2022. Zo niet, op welke termijn is dit wel duidelijk?
  2. Waaruit bestond/bestaat de ontstane schade, is dit te rubriceren?
  3. Is deze vorm vandalisme in alle kernen zichtbaar geweest of spannen enkele kernen helaas de negatieve kroon?
  4. Is er over 2021 inzichtelijk te maken wat de totale kosten van vandalisme ten laste van de gemeente Medemblik zijn geweest en op welke vormen van vandalisme (naast vuurwerk) dit terug te voeren is?
  5. In hoeveel gevallen is het mogelijk geweest om de vandalismekosten op de daders te verhalen?

Deel dit artikel