RTV West-Friesland

Algemeen

N248 afgesloten, herstelwerkzaamheden aan 2 van de 4 verkeersdrempels

NOORDKOP – WaakSaam werkt van 19 april tot en met 21 april aan de provinciale weg N248 (kruising Kanaalweg/Wadweg) in de gemeente Schagen. Zij voeren herstelwerkzaamheden uit aan twee van de vier drempels die begin maart aangebracht zijn. Na metingen blijken de aanrijdhoogtes van de drempels aan de zijde van Kolhorn te vlak. Dit is niet gunstig voor de remmende werking en gaan ze herstellen.

Planning en verkeersmaatregelen

De werkzaamheden starten op dinsdag 19 april 07.00 uur en zijn gereed op donderdag 21 april 16.00 uur. De kruising N248 (Kanaalweg) / Wadweg blijft deze gehele periode afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor doorgaand verkeer geldt een omleidingsroute via de N242/N241. Kolhorn is vanuit Middenmeer bereikbaar via de N248. Voor fietsverkeer is er geen probleem.

Vanwege de (te) smalle wegen rondom het werkgebied (Westfriesedijk, Poolland, Kreil) zijn deze alleen beschikbaar voor bestemmingsverkeer. Doorgaand verkeer leiden we hier met borden omheen.

Bestemmingsverkeer

Aanwonenden en overig bestemmingsverkeer kunnen geen gebruik maken van de kruising en volgen de omleidingsborden op locatie. Spoedritten van de nood- en hulpdiensten hebben altijd doorgang via het werkgebied.

Heeft u vragen over dit bericht?

Bel gratis met het servicepunt van de provincie Noord-Holland. Dit kan via telefoonnummer 0800 0200600. Of stuur een email naar servicepunt@noord-holland.nl.

WaakSaam

WaakSaam voert tot juni 2025 het beheer en onderhoud uit in opdracht van de provincie Noord-Holland. Het gaat dan om provinciale vaarwegen, wegen, bruggen, sluizen, groen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland.

Omleidingsroute werkzaamheden N248: kruising Kanaalweg / Wadweg

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen