Nee van de gemeente Medemblik maakt initiatiefnemer opvang arbeidsmigranten WFO-terrein niets uit

ZWAAGDIJK-OOST – Ondanks dat de gemeente Medemblik afgelopen februari al tegen de initiatiefnemer heeft kenbaar gemaakt dat zijn plannen om op de locatie Graanmarkt 3 op het WFO-terrein in Zwaagdijk-Oost 54 arbeidsmigranten te gaan huisvesten maar weinig kans op slagen zal maken, gaat de initiatiefnemer gewoon door met het krijgen van een vergunning.

Op het WFO-terrein mag volgens de gemeente Medemblik maximaal 50 arbeidsmigranten in 1 complex worden opgevangen dus daar loopt het al mank, aangezien de initiatiefnemer 54 arbeidsmigranten in het pand wil gaan opvangen.

Maar ook is huisvesting enkel bedoeld voor arbeidsmigranten dat werkzaam is bij het bedrijf waar de huisvesting plaatsvindt en de huisvesting een nevenactiviteit en voor korte tijd moet zijn. Daarnaast moet worden aangetoond dat de huisvesting van arbeidsmigranten voldoet aan een aanvaardbare woon- en leefklimaat en dat de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven niet wordt gehinderd.

En daar gaat het ook mank. Diverse bedrijven op het WFO-terrein zijn tegen opvang van zoveel arbeidsmigranten in het pand aan de Graanmarkt wat voor de gemeente Medemblik genoeg reden was om vroegtijdig aan de initiatiefnemer te laten weten dat hij geen medewerking gaat krijgen om zijn plannen ten uitvoer te brengen.

Maar ook is het plan van de initiatiefnemer in strijdt met het bestemmingsplan voor het WFO-terrein waardoor de kans minimaal is dat er een omgevingsvergunning zal gaan worden uitgereikt. Toch lijkt het erop dat de initiatiefnemer doorgaat met het ontwikkelen van het plan om op de Graanmarkt arbeidsmigranten te gaan opvangen.

Deel dit artikel