Niet doorgaan nieuw dorpshuis Abbekerk grote teleurstelling

ABBEKERK – Door de financiële problemen waar de gemeente Medemblik mee te kampen heeft gaan 2 grote projecten voorlopig niet door. Één van die projecten is het nieuwe dorpshuis in Abbekerk waar leren,sporten,gezondheidszorg en horeca samen onder 1 dak zouden worden ondergebracht. Maar door de enorme tekorten waar Medemblik mee kampt op de Wmo moet de broekriem ver worden aangetrokken en is het dorpshuis in de ijskast gezet.

De dorpsraad van Abbekerk zegt begrip te hebben dat was besloten om geen nieuwbouw maar vernieuwbouw te gaan plegen door de gemeente Medemblik, maar toen zij eind september kreeg te horen dat de bouw van het nieuwe MFA tot nader order is uitgesteld was de teleurstelling erg groot.

In een brief aan het college en aan de gemeenteraad schrijft de dorpsraad: “Reeds vier jaar geleden is begonnen met gesprekken tussen onze dorpsraad en onze gemeente inzake het vernieuwen van het dorpshuis van Abbekerk, dit i.v.m. naderende noodzakelijke grote onderhoudswerkzaamheden om te komen tot een dorpshuis dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Ons dorpshuis is het kloppend hart van ons dorp en is voor de bewoners van groot belang. Vele enthousiaste vrijwilligers hebben zich de laatste jaren samen met het (interim) bestuur van de Stichting Dorpshuis met veel liefde  ingezet om het dorpshuis draaiend te houden. Om te laten zien wat het belang is van ons dorpshuis hebben tijdens diverse acties, gevoerd ter behoud van ons dorpshuis, bewoners zich massaal laten zien en horen.

Op 1 november 2018 is besloten tot de bouw van een nieuw dorpshuis (MFA); deze beslissing is in november 2020, vanwege de financiële situatie van de gemeente, gewijzigd in de vernieuwbouw van het dorpshuis; hiervoor was begrip. Hoe enorm groot was de teleurstelling dan ook toen wij donderdag 23 september hoorden dat het Dorpshuis Abbekerk niet op de begroting was opgenomen, wat in zou houden dat er geen nieuwbouw, maar ook geen vernieuwbouw zou plaatsvinden….. Gelet op het bovenstaande en het teniet gaan van alle materiële en immateriële investeringen, zouden wij u met klem willen verzoeken om, zodra er een mogelijkheid komt in de begroting voor “grote” investeringen, ons belangrijke dorpshuis boven aan de lijst te plaatsen.

Met vriendelijke groet, Het bestuur van de Dorpsraad Abbekerk-Lambertschaag”

Begin november gaat de gemeenteraad een beslissing nemen over de begroting en het is nog lang niet zeker dat deze wordt aangenomen.. Diverse partijen willen dat onderdelen in de begroting worden aangepast of zelfs worden weggehaald.

Deel dit artikel