Niet Medemblik maar HVC betaald renovatiekosten ‘Varkensboetje’ Oostwoud

OOSTWOUD – De gemoederen liepen alweer hoog op bij sommige inwoners van de gemeente Medemblik, spraken schande dat Medemblik 200.000 euro pompt in een ‘oude bouwval’ in Oostwoud terwijl overal op bezuinigd moet worden. Die kreeg ook D66 te lezen en daarom stelde deze schriftelijke vragen aan het college om zo opheldering te krijgen over wie nu wat betaald.

Nu blijkt dat niet de gemeente Medemblik maar HVC bij de ontwikkeling van de zonneweide in Midwoud/Oostwoud een bedrag beschikbaar heeft gesteld voor landschappelijke inpassing in dit gebied en dat de omwonenden plannen mochten indienen waar het aan besteed zou gaan worden. Vanuit de inwoners in Midwoud en Oostwoud kwam het verzoek om met het budget het boetje te gaan restaureren en zo te behouden. Deze wens is ook uitdrukkelijk genoemd in de kernvisie Midwoud/Oostwoud.

Lees ook: 200.000 euro voor renovatie varkensboetje Oostwoud

Op dit moment voert de gemeente Medemblik op ambtelijk niveau gesprekken met de dorpsraad en verschillende andere partijen over het boetje die mogelijk in de toekomst na te zijn gerestaureerd een nieuwe taak gaat krijgen en wie het beheer en onderhoud moet gaan plegen.

De gemeente Medemblik heeft een aannemer gevraagd om met een kostenraming te komen om zo een beter beeld te krijgen van de werkelijke kosten van het restaureren van het boetje in Oostwoud. Deze raming bleek hoger te zijn dan de bijdrage van HVC. Dit is weer overlegd met de dorpsraad Midwoud/Oostwoud en is de vraag op tafel gelegd of de wens tot restauratie van het boetje nog wel prioriteit heeft als er nu ook nog naar extra middelen moet worden gezocht om het boetje te restaureren.

Het college heeft daarom de dorpsraad gevraagd de regie te nemen om met een door de inwoners van Midwoud/Oostwoud gedragen plan te komen om zo helder te krijgen waar de voorkeur naar uitgaat voor wat betreft de besteding van het budget.  Het college zelf heeft geen toekomstvisie voor de locatie waar het varkensboetje staat in Oostwoud en er is ook geen onderhoudsbudget voor het boetje.

Wel is de huidige staat van het boetje slecht tot zeer slecht te nomen en vraagt het om groot onderhoud om het te behouden. Om het boetje zijn hekken geplaatst met een waarschuwingsbord vanwege het instortingsgevaar.

Deel dit artikel