Nieuwe gedoogbeschikking bewoners Klein Giethoorn Opperdoes

OPPERDOES – Op 6 juli 2021 stemde het college, in het dossier recreatiepark Klein Giethoorn, om het scenario ‘persoonsgebonden gedoogbeschikking met uitsterfconstructie’ uit te werken tot een voornemen tot besluit. Het besluit gaf voorts aan dit scenario richting de bewoners, eigenaar en ontwikkelaar van recreatiepark Klein Giethoorn te communiceren. Op 30 september 2021 ontvingen de bewoners, eigenaar en ontwikkelaar van Klein Giethoorn een voornemen tot gedogen van permanente bewoning op recreatiepark Klein Giethoorn en een concept gedoogbeschikking. Zij kregen een termijn van drie weken om hun zienswijze hierop kenbaar te maken.

De gemeente Medemblik ontving van acht bewoners en van de eigenaar van het park, Rima B.V. een zienswijze. Deze zijn verwerkt in een definitief besluit dat inhoudt dat de gemeente Medmblik de permanente bewoning van negen recreatiewoningen op recreatiepark Klein Giethoorn gedogen met een uitsterfconstructie. Dit betekent dat de bewoners van deze recreatiewoningen bij ongewijzigde omstandigheden daar mogen blijven wonen tot zij overlijden, verhuizen of hun recreatiewoning niet langer het hoofdverblijf is.

Lees ook: Medemblik wil gedoogbeschikkingen met uitsterfconstructie voor bewoners De Brug Opperdoes

Consequenties

Met het verlenen van de gedoogbeschikkingen met uitsterfconstructie biedt de gemeente Medemblik de bewoners weliswaar duidelijkheid, maar aan een gedoogbeschikking komt relatief weinig rechtszekerheid toe. Met dien verstande dat door de gedoogverklaring het college enkel aangeeft om – bij gelijkblijvende omstandigheden – geen gebruik te maken van zijn handhavende bevoegdheden. Hiermee kunnen de bewoners blijven wonen zolang ze leven en niet verhuizen. Belangen van derden kunnen daarbij in de weg staan. Een verzoek om handhaving van een derde kan het college van de gemeente Medemblik niet afwijzen door slechts te verwijzen naar een gedoogbeschikking. Hierover worden de bewoners in de gedoogbeschikkingen expliciet geïnformeerd.

Het verzoek om handhaving van de eigenaar heeft de gemeente Medemblik afgewezen omdat zij menen dat de belangen van de bewoners om ter plaatse te blijven wonen prevaleren boven het algemene belang dat is gediend met handhaving en de belangen van de eigenaar.

Naast dit traject is de gemeente Medemblik met de eigenaar en ontwikkelaar van recreatiepark van Klein Giethoorn in overleg over de ontwikkeling van het recreatiepark. De gemeente Medemblik heeft er vertrouwen in dat recreatiepark Klein Giethoorn zich gaat ontwikkelen tot vitaal park, maar omdat de planologische toetsing van de plannen van de eigenaar en ontwikkelaar nog doorlopen moet worden, is het nog te vroeg om te concluderen dat de plannen daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden. Mede daarom is de gemeente Medemblik van mening van het gedogen van permanente bewoning op recreatiepark Klein Giethoorn in deze situatie aanvaardbaar en evenredig is.

Deel dit artikel