Nieuwe vergadermodel Opmeer geeft inwoners meer zeggenschap bij besluitvorming

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

OPMEER – De gemeenteraad heeft op 21 april 2022 besloten met een ander vergadermodel te gaan werken: het BOB-model. De besluitvorming in dit model gaat in drie logische stappen:

  • Eerst is er een beeldvormende bijeenkomst voor alle raadsleden. Deze avond is bedoeld om raadsleden te informeren over aankomende onderwerpen. Dit kan op verschillende manieren, zoals met een presentatie van een expert of met een rondetafelgesprek.
  • Daarna is er een oordeelsvormende vergadering. Tijdens deze vergadering kunnen raadsleden voorlopige standpunten uitwisselen, en vragen aan elkaar en aan de wethouder stellen.
  • Als laatste is er een besluitvormende vergadering, dit is de raadsvergadering zoals we deze nu kennen. Tijdens deze vergadering kunnen raadsleden moties en amendementen indienen en neemt de raad besluiten.

Inwoners betrekken

Het doel van het nieuwe vergadermodel is om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad zorgvuldige besluiten neemt in het algemeen belang. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat raadsleden verschillende belangen afwegen. Daarom wil de raad inwoners betrekken bij de besluitvorming en met inwoners in gesprek gaan. Dat kan op verschillende manieren die de komende tijd verder worden uitgewerkt.

Spreekrecht

Daarnaast wordt het spreekrecht voor burgers verbeterd. Het inspreekrecht bij raadsvergaderingen verdwijnt. In plaats daarvan komt er meer ruimte voor inwoners bij de Oordeelsvormende vergadering om hun stem te laten horen. Inwoners kunnen dan niet alleen inspreken, maar ook na afloop van de eerste termijn reageren op wat de raadsleden en de wethouder(s) hebben gezegd.

De raad gaat de komende maanden aan het werk met deze nieuwe manier van vergaderen. Dat zal niet alleen wennen zijn voor de raadsleden maar ook voor u, als inwoner van Opmeer. Een nieuw vergadermodel is niet van de een op de andere dag geregeld en daarom zullen we de komende maanden belangrijke ontwikkelingen blijven delen.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category