Onderzoek KBO-PCOB: Lokale politiek houdt niet genoeg rekening met senioren

WEST-FRIESLAND – Maar liefst vier op de tien senioren (41%) vindt dat de lokale politiek niet goed genoeg rekening houdt met de belangen van senioren, 18 procent vindt van wel. Dat blijkt uit een onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Ook blijkt dat slechts een kwart (27%) van de senioren veel vertrouwen in de lokale politiek heeft. Hierbij is het opvallend dat een ruime meerderheid (53%) niet positief of negatief over de lokale politiek denkt. Ingrid Rep, directeur van KBO-PCOB: “Dat er nog een wereld voor de lokale politiek te winnen valt, wordt wel duidelijk. Ruim negentig procent van de senioren geeft aan geïnteresseerd te zijn in de lokale politiek. Maar het lijkt alsof dit omgekeerd niet persé het geval is. Daar moet je als politicus echt iets mee doen, en niet alleen in verkiezingstijd.”

Passend wonen

In het onderzoek is ook gevraagd wat ouderen belangrijk vinden om tot een seniorvriendelijke gemeente te komen, opgesplitst in acht speerpunten. Met name het speerpunt ‘passend en betaalbaar wonen’ (37%) is een onderwerp van belang en staat dan ook met stip op nummer één. Vooral het creëren van een divers woningaanbod van tussenvormen voor senioren is hierin belangrijk en senioren geven aan dat zij bij het maken van woonplannen, graag betrokken worden. Rep: “Senioren worden nu aangewezen als schuldige van de wooncrisis, wat pertinent niet waar is. Gemeenten maken de keuzes wat waar en voor wie gebouwd kan worden. En plannen die senioren hebben, worden vaak niet eens gehoord. Tijd voor verandering, senioren zijn er klaar voor!”

Het speerpunt ‘welzijn en zorg’ (21%) wordt ook als belangrijk ervaren. Senioren geven dan met name aan dat gemeenten meer moeten zorgen voor duidelijke informatie over de Wmo-voorzieningen en dat zij moeten zorgen dat gemeentelijke afdelingen goed moeten samenwerken op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Vriendelijk voor iedereen

Op plek nummer drie staat het speerpunt “voldoende inkomen voor ouderen” (16%). Hierin vragen senioren gemeenten om in overleg te gaan met organisaties als KBO-PCOB, over de inzet van het budget voor armoedebeleid onder senioren. Maar ook dat gemeenten moeten zorgen voor één centraal en toegankelijk inkomens- en arbeidsloket. Rep: “Deze top drie aan speerpunten neemt niet weg dat die andere punten [1] ook ontzettend belangrijk voor senioren zijn. Denk bijvoorbeeld aan voldoende openbare toiletten, stoepen zonder akelige kuilen, maar ook een wijkagent in iedere buurt, die je aan diens jasje kan trekken. Ga je als gemeente aan onze speerpunten werken, dan ben je niet alleen seniorvriendelijk bezig, maar krijg je een gemeente die vriendelijk is voor iedereen.”

Onderzoek

Aan het onderzoek hebben 1.548 senioren meegedaan, met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar.

Deel dit artikel