RTV West-Friesland

Algemeen

‘Oplevering nieuwbouw langzaam door vertraging bij nutsbedrijven’

WEST-FRIESLAND – Nieuwbouw is niet de snelste route naar de oplossing van problematiek op de woningmarkt. ‘Dat neemt niet weg dat we moeten doorgaan met bouwen, bouwen en bouwen. Maar als de politiek (en de NVM) denkt dat ze dit probleem in de komende regeerperiode gaat oplossen, dan heb ik daar hele grote twijfels bij,’ zegt Jeroen Wilhelm van Cribb.nl

Onverwachte hoek

Rondom de snelheid van het opleveren van nieuwbouw heb ik al eens gesproken over trage processen, inspraakprocedures, regelgeving rondom flora en fauna en het feit dat het plannen en bouwen van een huis gewoonweg tijd kost. ‘Maar onlangs werd ik attent gemaakt op nog een probleem. Een knelpunt dat al jaren speelt maar zoals nu blijkt, er nog steeds is: vertraging bij de nutbedrijven voor aansluiting op de voorzieningen. Een woning kan pas opgeleverd en bewoond worden als ook de nutsvoorzieningen zijn aangesloten. En dat laat blijkbaar vaak nog steeds lang op zich wachten,’ aldus Jeroen Wilhelm

Tekort aan personeel

Ik woon zelf op IJburg, de Amsterdamse wijk die gebouwd is in het IJmeer. Daar is veel zelfbouw en speelt deze problematiek dus ook. Een korte rondgang bij wat ‘nieuwbouwers’ leert dat de nutsbedrijven vaak maanden later dan gepland de aansluiting verzorgen. Deze nutsbedrijven kampen namelijk met een tekort aan technici. Vaak werken ze al met onderaannemers maar ook die kunnen het werk niet aan of hebben nog steeds te weinig gekwalificeerd personeel.’

De nieuwe minister voor Wonen zal echt moeten gaan kijken naar andere snellere oplossing om de woningmarkt vlot te trekken. Met nieuwbouw alleen gaat hij of zij dat niet redden.

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen