RTV West-Friesland

Algemeen WF7

Opmeer staat grootscheepse aanpak riolering te wachten, te beginnen in Aartswoud

OPMEER – De gemeenteraad van Opmeer heeft afgelopen december het Programma Stedelijk Water en Riolering vastgesteld. In dit programma worden de uitgangspunten voor het beheer en onderhod van het rioolstelsel in de gemeente Opmeer beschreven.

Opmeer heeft twee punten aangevinkt die extra aandacht verdienen. Zo gaat de persleiding in Aartswoud worden vervangen. Deze persleiding is de afgelopen jaren regelmatig stuk gegaan door breuken in de leiding. De aanwezige PVC-leiding zal worden vervangen voor een HDPE leiding die beter bestand is tegen de druk.

Daarnaast zullen de IBA’s (Een Individuele Behandeling van Afvalwater, kortweg IBA, is een systeem dat het huishoudelijk afvalwater van een enkel gebouw zuivert.) in het buitengebied worden vervangen door verbeterde septictanks.

Ook gaat de gemeente Opmeer visuele inspecties van het riool uitvoeren. Voor dit jaar staat op de agenda het stelsel van de Aurora in Opmeer en de Overstek in Hoogwoud, goed voor in totaal 3 kilometer aan riolering. De inspectie is nodig omdat de riolering wordt aangetast en beschadigd en om tijdig technisch verantwoordelijke maatregelen in de vrijevalriolen voor te bereiden en uit te voeren moet de gemeente Opmeer visuele inspecties met een tv-camera laten uitvoeren. De kosten voor deze inspectie bedraagt 15.000 euro.

Met deze inspecties wordt het inzicht in het functioneren en de toestand van het riool inzichtelijk gemaakt waardoor het mogelijk wordt de stabiliteit, waterdichtheid en afstromingstoestand van het riool te toetsen.

Verbeterde septictanks voor het buitengebied

In het buitengebied waar geen riool is aangelegd worden geen nieuwe voorzieningen aangelegd door de gemeente Opmeer omdat het effect op de waterkwaliteit maar marginaal is. Wel moeten nieuwe (éensgezins-)woningen een verbeterde septictank gaan plaatsen met een inhoud van minimaal 6m³. Ik het buitengebied worden meer grootschalige onderkomens voor seizoensarbeiders geplaatst en door het afstandscriterium moeten deze vaak aangesloten worden op de riolering waardoor het drukrioolstelsel in het buitengebied zal gaan groeien.

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen