Opmeerders eerst, dan buitenpoorters voor 22 appartementen voormalig Scheringa Museum

OPMEER – volgende week zaterdag gaan de eerste 22 appartementen in het voormalige complex van Scheringa waar eerst een museum zou komen de verkoop in. De prijzen liggen tussen de 287.600 euro en 800.000 euro.

Dirk Simons zegt namens de projectontwikkelaar de SVE Group tegen het NHD. over de voorrang die inwoners van de gemeente Opmeer krijgen bij de koop: ‘Daarom is het van belang dat de mensen hun woonplaats invullen bij de aanmelding, want bij de selectie van de kandidaten zullen we daar in de eerste weken als eerste naar kijken.’

Het Scheringa museum in Opmeer staat na het faillissement van de DSB Bank al jaren leeg. Voor de SVE Group was dit aanleiding te kijken hoe het gebouw getransformeerd kan worden tot een prettige woon- en zorgomgeving dat ruimte biedt aan functies waar op dit moment binnen Opmeer grote behoefte aan is. Op zaterdag 19 juni 2021 is vooruitlopend op het formele besluitvormingsproces, een eerste informatiebijeenkomst georganiseerd voor de buurt. Op 30 juni 2021 is de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente. Op zaterdag 18 september is een tweede informatiemoment georganiseerd voor de omgeving in combinatie met een kunstexpositie: de open dag. Lees verder voor meer informatie over de planvorming en het proces.

SVE Group transformeert het voormalige Scheringa museum en is voornemens dit te ontwikkelen naar een wooncomplex met zo’n 56 betaalbare huurwoningen voor jongeren, 22 koopappartementen en 43 woon- en/of- zorgappartementen en sociale huurwoningen. Daarnaast komen er kleinschalige deelfuncties en een tuin.

 

Deel dit artikel