Opvanglocaties voor 180 vluchtelingen Oekraïne in Lutjebroek en Hoogkarspel

SED-GEMEENTEN – De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland trekken samen op in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dankzij de inzet van inwoners en ondernemers zijn in korte tijd een groot aantal vluchtelingen opgevangen bij gastgezinnen, in hotels of recreatiewoningen. Ondertussen zijn we op zoek gegaan naar locaties voor semipermanente opvang. Hiervoor worden twee locaties op korte termijn ingericht met in totaal maximaal 180 woonunits.

Het gaat om Voetakkers 6 in Lutjebroek (Stede Broec) en De Gouw 105 in Hoogkarspel (Drechterland). Op deze twee locaties willen de drie gemeenten voor in totaal zo’n 250 vluchtelingen een opvanglocatie bieden voor ongeveer een jaar. Met het realiseren van deze noodwoningen leveren de drie gemeenten een bijdrage aan de opdracht van het Rijk om te zorgen voor opvangplekken voor de middellange termijn.

De situatie in Oekraïne raakt ons allemaal. Oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne komen uit levensbedreigende situaties en we bieden hen uiteraard een veilig onderkomen. Gezamenlijk nemen we de verantwoordelijkheid om hen naast goed onderdak, ook zo nodig onderwijs, zorg en waar mogelijk werk en inkomen te bieden. Om te zorgen dat woningzoekenden binnen onze gemeenten niet worden verdrongen, is de opvang voor de vluchtelingen georganiseerd als extra, dus buiten de bestaande woningvoorraad.

Opvang bij gastgezinnen

Mede dankzij de hulp van bereidwillige inwoners en ondernemers zijn er in de drie gemeenten inmiddels zo’n 250 vluchtelingen ondergebracht bij gastgezinnen, in hotels en recreatiewoningen. Veel locaties waar de vluchtelingen nu verblijven zijn beschikbaar voor een beperkte periode. Vervolgens zullen de meeste vluchtelingen verhuizen naar de woonunits waar zij langer kunnen blijven. Als er op termijn meerdere opvanglocaties nodig zijn, is de ijsbaan in Enkhuizen de eerstvolgende locatie waar woonunits neergezet worden.

Hoe verder?

Het ontwikkelen van de locaties gaat enige tijd duren. In de tussentijd worden onder andere afspraken gemaakt met de aanbieders van de nutsvoorzieningen en wordt vastgesteld hoeveel woonunits er per locatie geplaatst kunnen worden. Nadat de omgevingsvergunningen verleend zijn, worden de woonunits geplaatst en ingericht. Omwonenden van de opvanglocaties houden we per brief op de hoogte over de voortgang. De woonunits kunnen naar verwachting over circa 3 maanden in gebruik worden genomen.

Deel dit artikel