Overheid komt met beëindigingsregeling veehouderij natuurgebieden

MEDEMBLIK – De Landelijke beëindigingsregeling veehouderij (Lbv), waarvoor bijna 1 miljard euro beschikbaar is, gaat naar verwachting in het voorjaar van 2022 open. De vrijwillige opkoopregeling voor veehouders is een maatregel binnen de structurele stikstofaanpak van het Rijk. Hierdoor herstelt en verbetert de natuur en ontstaat ruimte voor nieuwe activiteiten en het verstrekken van natuurvergunningen aan PAS-melders.

Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief kondigt de minister ook aan dat vanaf de tweede tranche van de Maatregel Gerichte Opkoop (MGO), de gerichte opkoopregeling van piekbelasters door provincies, de zogenoemde stoppersverklaring komt te vervallen. Voor deelnemers aan de MGO is het dan mogelijk om onder voorwaarden een bedrijf elders over te nemen, mits ook daar een emissiereductie wordt gerealiseerd.

Vrijwillige beëindigingsregelingen veehouderij

De Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij is een vrijwillige regeling waarbij varkens-, rund- en pluimveehouders een subsidie kunnen krijgen om te stoppen met hun bedrijf. De regeling richt zich daarmee op een efficiënte en landelijke vermindering van stikstofneerslag. Hiervoor wordt een bedrag van 970 miljoen euro beschikbaar gesteld. Als het volledige subsidiebedrag wordt benut, levert de Lbv een stikstofreductie op van 16 tot 35 mol.

Gebaseerd op de ervaringen met de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) krijgen veehouders flink meer tijd om te besluiten over deelname: de beslistermijn wordt zes maanden. Bij overintekening wordt geselecteerd op bedrijven met de hoogste stikstofdepositie en de meeste kosteneffectiviteit. De regeling gaat in september van dit jaar open voor internetconsultatie.

Maatregel Gerichte Opkoop

Onlangs kondigde minister Schouten al aan dat het budget voor de Maatregel Gerichte Opkoop met 130 miljoen euro wordt opgehoogd met de overgebleven middelen uit de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Daarmee is voor de MGO nu in totaal 480 miljoen euro beschikbaar. Na evaluatie deze zomer, opent de tweede tranche naar verwachting eind dit jaar.

De termijn waarbinnen aankopen door provincies moeten worden gerealiseerd wordt verlengd, zodat provincies 2 maanden extra de tijd krijgen om koopovereenkomsten te sluiten met piekbelasters.

Grondfonds

Minister Schouten kondigt in de brief verder een pilot aan waarbij 100 miljoen euro gaat naar het opkopen van grond van deelnemers aan de Lbv. Vrijwillige verkoop van grond door de Lbv-deelnemers is daarbij het uitgangspunt. De pilot is bedoeld om regio’s te ondersteunen bij de grote opgaven in het landelijk gebied. Zo kan aangekochte grond bijvoorbeeld worden ingezet voor het versterken van de natuur of het extensiveren van landbouwgrond. Het grondfonds treedt in werking zodra de eerste tranche van de Lbv in uitvoering gaat.

Deel dit artikel