RTV West-Friesland

Foto: Bruno /Germany via Pixabay
Algemeen

Peiling: Een kerncentrale in West-Friesland, al ruim de helft van de Nederlanders is voor kernenergie

WEST-FRIESLAND – De helft van de Nederlanders ervaart het als positief dat in Nederland kernenergie opgewekt wordt. Bijna de helft van de Nederlanders (46%) vindt dat er in Nederland (veel) meer energie moet worden geproduceerd door middel van kerncentrales. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van JA21 onder ruim 1.100 Nederlanders.

Tijdens de Parijs-top in 2015 werd o.a. afgesproken dat in 2050 de energievoorziening volledig duurzaam moet zijn. Twee op drie Nederlanders staan positief tegenover deze doelen. De vraag is echter hoe zij denken dat deze doelen gehaald kunnen worden. En of zij vinden of kernenergie hier wel of geen rol in moet spelen. Dat heeft I&O Research in dit onderzoek op meerdere manieren onderzocht. Steeds blijkt ongeveer de helft van de Nederlanders voorstander te zijn van (meer) kernenergie. De andere helft is of neutraal of tegen deze vorm van energieopwekking. Per saldo kan daarom worden gesteld dat Nederlanders meer voor dan tegen kernenergie zijn.

Momenteel is één kerncentrale in gebruik in Nederland. De helft van de Nederlanders ervaart dit als positief. Slechts 17 procent is hier negatief over.

Voorstanders kernenergie: “schoon” en “noodzakelijk”

Nederlanders die voorstander zijn van meer kerncentrales maken voornamelijk gebruik van twee argumenten. Een groot deel noemt het feit dat kernenergie een relatief schone manier van energieopwekking is waarbij geen CO2 wordt uitgestoten. Anderen stellen dat het noodzakelijk is. Zij menen dat er geen alternatief is omdat het niet mogelijk is om alle energie uit duurzame bronnen te halen.

Tegenstanders wijzen op de gevaren die de energiebron met zich mee kan brengen. Veel van hen noemen kernafval, anderen vrezen voor een kernramp.

In Frankrijk, waar veel energie door kerncentrales wordt opgewekt, ligt door de aanwezigheid van kerncentrales de gemiddelde stroomprijs veel lager dan in Nederland en is de uitstoot ook veel minder dan wat de kolen- en gasgestookte centrales in Nederland jaarlijks uitstoten. Nadeel is de opslag van uranium dat in met lood gevulde vaten moet gebeuren en honderden jaren moet worden opgeslagen in speciale bunkers..

Voordeel is weer dat 5 nieuwe kerncentrales in Nederland vele duizenden windmolens kunnen vervangen waardoor er geen sprake meer is van horizonvervuiling. De weerstand tegen nog meer windmolens in Nederland neemt explosief toe onder de Nederlanders, niet alleen omdat ze de horizon vervuilen maar ook omdat vogels heel veel hinder ondervinden van de wieken van de windmolens en voor veel dode vogels zorgen.

[Total_Soft_Poll id=”2″]

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen