Personeelsperikelen bij de gemeente Medemblik, ‘leegloop bij het managementsteam’

MEDEMBLIK – Ondanks dat de gemeenteraad van Medemblik zich niet mag bemoeien met de gemeentelijke organisatie, dit is de verantwoordelijkheid van het college, zijn de fracties van D66 en de fusiepartij Morgen! toch in de pen geklommen om meer te weten te komen over de personele problemen binnen de managementposities bij de gemeente Medemblik

Lees ook: College Medemblik op het matje over loslippigheid rapport bestuurskracht.

In een schrijven aan het college schrijven beide partijen: “Ons bereiken berichten dat er sprake is van een ware leegloop bij de managementposities. Nadat twee managers in de loop van het jaar onvrijwillig thuis kwamen te zitten, zouden recent nog enige leidinggevenden zelf zijn vertrokken. Naar verluidt zou daarbij het vertrek te maken hebben met negatieve ontwikkelingen in de organisatie. Bij deze laatste zou ook de relatie tussen organisatie en (leden van) het college aan de orde zijn.Het resultaat van het verloop is dat thans nog slechts een beperkt deel van de leidinggevende posities vast is bezet.

D66 Medemblik en Morgen! willen nu van het college het volgende weten:

  1. Kunt u bevestigen dat thans slechts een beperkt deel van de MT-posities vast is bezet?
  2. Herkent u dat bij (een deel van) de vertrokken, resp. niet meer in functie zijnde, MTleden ontwikkelingen in de organisatie een belangrijke rol speelden?
  3. Hoe beoordeelt u in relatie hiertoe de bestaande situatie in de organisatie
  4. Bent u met ons van mening dat deze problematiek kan leiden tot een gebrek aan continuïteit in het management en dat die gevolgen kan hebben voor het functioneren en welzijn van de medewerkers?
  5. Bent u met ons van mening dat daarmee genoemde situatie ook zou kunnen leiden tot vertrek van meer medewerkers?
  6. Welke acties heeft u uitgevoerd, resp. bent u voornemens te gaan uitvoeren om de ontwikkeling in de organisatie alsmede in het MT in positieve richting om te buigen

Deel dit artikel