Plan verbouwing kantoor Koopvaarder 1 Hoorn naar woningen

HOORN –

De eigenaren van het kantoor aan de Koopvaarder 1 in Risdam-Zuid willen het pand verbouwen om er 26 appartementen in te maken. Daarvoor hebben zij dit voorjaar een plan ingediend bij de gemeente. Het college van B en W kan zich vinden in het idee en heeft een Nota van Uitgangspunten vastgesteld met randvoorwaarden en ambities waaraan het plan moet voldoen. 

Op dit moment wordt het kantoor tijdelijk gebruikt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De eigenaren zouden het pand op termijn graag willen verbouwen tot goedkope en middeldure woningen. Daartoe is een eerste plan ingediend bij de gemeente. In het plan wordt een volledige extra bouwlaag en een halveterugliggende bouwlaag aan het gebouw toegevoegd. Het college kan zich vinden in dit idee, omdat hiermee betaalbare woningen aan stad worden toegevoegd.

Nota van Uitgangspunten 

Het college heeft een Nota van Uitgangspunten vastgesteld met randvoorwaarden en ambities voor de herontwikkeling van het gebouw en de omliggende buitenruimte. In de raadsbrief over de Nota van Uitgangspuntenstaat meer informatie over de belangrijkste uitgangspunten en het participatieproces.

Vervolg

De eigenaren zullen het bouwplan nu verder uitwerken, binnen de door de gemeente gestelde kaders. Vervolgens zullen zij later dit jaar een omgevingsvergunning aanvragen. Pas nadat de omgevingsvergunning is verleend kan de bouw van start.

Deel dit artikel