Plan voor bouw 30 huurappartementen voormalige postkantoor Huesmolen Hoorn

HOORN – Het college is positief over het plan van Baetland Vastgoed (voorheen Deen Vastgoed) op de locatie van het voormalig postkantoor bij winkelcentrum De Huesmolen. De ontwikkelaar wil op deze plek een gebouw maken met 30 huurappartementen en ruimte voor voorzieningen.

Baetland en de gemeente ondertekenden op 11 maart 2022 een anterieure overeenkomst. Daarin zijn onder andere afspraken gemaakt over de inrichting van de openbare ruimte en de betaling van kosten die de gemeente maakt.

Wonen, ruimte voor voorzieningen en groen

Baetland Vastgoed (voorheen Deen Vastgoed) heeft een bouwplan gemaakt voor de locatie van het voormalige postkantoor. In het onderste deel van het gebouw is ruimte voor voorzieningen. In het bovenste deel van het gebouw komen 30 appartementen in de middeldure huur. Een deel van het terrein wordt ingericht met parkeerplaatsen voor de woningen, maar ook voor winkelend publiek. Verder is er veel aandacht voor groen. Er komen bomen ten zuiden van het nieuwe gebouw, en op het deel van het tegenovergelegen parkeerterrein ten zuiden van de Albert Heijn. Tussen de stroken met parkeerplaatsen en op de overgangen van lage en hoge delen komen bomen en hagen of heesters.

Tekst loopt door onder de foto

Omwonenden positief

In september 2021 zijn online twee bewonersavonden geweest. Tijdens de avonden zijn de plannen gepresenteerd en besproken. De meeste omwonenden zijn positief over de plannen. Vervolgens is het bouwplan en de inrichting van de omgeving verder uitgewerkt en heeft de gemeente de plannen getoetst aan het bestaande beleid.

Nieuw bestemmingsplan

Het college heeft besloten om mee te werken aan het plan. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dat betekent dat de procedure hiervoor wordt gestart. Naar verwachting legt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan in het voorjaar ter inzage.

Gewenste ontwikkeling

Wethouder Arthur Helling: ‘We werken graag mee aan het waarmaken van het plan. De 30 nieuwe huurappartementen zijn zeer gewenst gezien de grote vraag naar woningen. En de bomen en het groen bij het nieuwe gebouw en het huidige parkeerterrein zorgen voor een nog fijner winkel- en woongebied.’ Ook Fons Deen van Baetland Vastgoed is positief: ‘Wij hebben in het ontwerp van het gebouw, met name wat betreft de hoogte, rekening gehouden met de bestaande bouw en een goede aansluiting daarop. Wij kijken er naar uit om de eerste paal te slaan waarna het braakliggende terrein, toch een doorn in het oog van winkeliers en omwonenden, eindelijk bebouwd wordt.‘

Deel dit artikel