Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie provincies Gelderland, Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Utrecht en Zeeland.

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Gelderland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen friesland
  2. prb-2021-1984
  • Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/prb/2021

 

Omschrijving:

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming verleend voor ecologisch onderzoek door Stichting BioSFeer.Mogelijkheid van inzienHet besluit en bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na de publicatiedatum in te zien. Op verzoek sturen wij u kopieën van de stukken toe. Neem hiervoor contact op met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99.U kunt de stukken ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor neemt u contact op met het Provincieloket. In alle gevallen vermeldt u het zaaknummer 2020-004134.BeroepBelanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn beroep instellen tegen het besluit. Vermeld hierbij het zaaknummer 2020-004134. Onderaan het besluit leest u hier meer over.Wilt u meer weten?Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie rtvwestfriesland.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen