Verlengen beslistermijn, Friesland Campina Bedum, Boterdiep WZ 45 te Bedum, aanleg locatie om trucks intern te reinigen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen friesland
  2. prb-2023-4706
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/prb/2023

 

Omschrijving:

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:-Boterdiep Wz 45 in Bedum, FrieslandCampina Nederland B.V., de aanleg van een vaste CIP- opstelplaats voor het inwendig reinigen van tankwagens, 1 juni 2023.InformatieVoor nadere informatie kan contact opgenomen worden met provincie Groningen, St Jansstraat 4, 9712 JN GRONINGEN, telefoonnummer (050) 316 49 11.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie rtvwestfriesland.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen