Provincie Gelderland– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 7729453 - Friesland Campina Nederland B.V. - Kanaalstraat 4 Lochem

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Gelderland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen friesland
  2. prb-2023-5360
  • Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/prb/2023

 

Omschrijving:

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunningGedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:Aanvrager : Friesland Campina Nederland B.V.Locatie : Kanaalstraat 4 LochemOmschrijving : realiseren van een RMO kantineDatum ontvangst : 21 april 2023Zaaknummer ODRN : W.Z23.103959.01Mogelijkheid tot inzienDe aanvraag kan op verzoek worden ingezien.Wilt u meer weten?Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie rtvwestfriesland.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen