Provincie pot geld van de Westfrisiaweg op

HAARLEM –  De Provinciale Staten van Noord-Holland besloten tot het afsluiten van het project N23 (Westfrisiaweg). Het doel van deze weg was een betere oost-west verbinding in West-Friesland. Statenleden spraken over de rest van het budget van € 9,17 miljoen, dat niet gebruikt is voor de aanleg ervan.

Vragen die daarbij aan de orde kwamen waren onder andere of dit resterende budget ingezet kan worden voor het aanpakken van overlast en knelpunten, voor het oplossen van barrières voor dieren en voor het compenseren van verloren natuur en of het restant van het budget in de regio West-Friesland besteed zou moeten worden.

Volgens gedeputeerde Jeroen Olthof is er “geen geld over” bij het project N23, maar is er “minder geld tekort”, omdat de provincie eerder extra geld bij het project heeft bijgelegd. Verder gaf Olthof aan dat hij met de colleges van de gemeenten in de regio West-Friesland in gesprek wil gaan over knelpunten.

Na stemming besloten PS om de rest van het budget vrij te houden voor de dekking van verbeter- en realisatieprojecten binnen het programma Bereikbaarheid en Mobiliteit.

Deel dit artikel