Provincie wil doorsteek N240 Medemblik – Wieringermeer weer meenemen in haar plannen

MEDEMBLIK – Dat blijkt uit antwoorden van de provincie op vragen van de SP in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Wim Hoogevorst van de SP en aankomend raadslid in Enkhuizen, had hierover vragen gesteld naar aanleiding van het uitblijven van een rotonde op de N239 met de N240 bij Medemblik.

Hoogevorst wilde van de provincie weten wat de oorzaak is dat de parallelweg langs de N240 maar niet wordt doorgetrokken langs de gehele N240. Volgens de provincie is de N240 die in 1991 is opgeleverd door het rijk aangelegd en weten zij niet waarom het rijk de beslissing heeft genomen om de parallelweg niet door te trekken naar de N239. In 1993 is de weg overgedragen aan de provincie Noord-Holland.

In de periode 2006-2009 heeft de provincie samen met de toenmalige gemeenten Noorder-Koggenland, Medemblik en Wieringermeer een studie gedaan naar het verbinden van de N240 bij Medemblik en de N240 in de Wieringermeer ter hoogte van de Medemblikkersluisweg. De uitkomst hiervan is toen opgenomen in de projectenlijst van de TWIN-H, maar na uitwerking van alle projecten bleek dat er niet voldoende financiële dekking was voor twee projecten waarna de keuze is genomen tussen de N241, het noordelijke deel, de N243 en de N240 bij Medemblik.

De gemeente Wieringermeer gaf destijds ook aan dat zij weinig zagen in het verbinden van de beide delen van de N240 waarop de provincie eind 2009 besloot om te kiezen voor de N241 en de N243 en werden de plannen voor de N240 op de plank gelegd. Overigens is het deel van het tracé tussen de N239 en de bebouwdekomgrens van Medemblik (Zuiderdijkweg) geen provinciale weg. Hoewel op Googlemaps dit wel de N240 wordt genoemd klopt dit feitelijk niet. Dat deel van de doorgaande route is in eigendom en beheer van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de gemeente Medemblik, zegt de provincie.

Om de doorsteek mogelijk te maken moet er een gat worden gemaakt in de monumentale West-Friese Omringdijk die in beheer is bij het Hoogheemraadschap. De dijk is tot op de dag aangewezen als primaire waterkering en voldoet aan de hoge veiligheidseisen die hierbij horen. Tussen de provincie en het Hoogheemraadschap is gesproken over het maken van de doorsteek en geven de gemeente Medemblik als ook het Hoogheemraadschap een financiële bijdrage aan de doorsteek.

Dat niets meer de komst van de doorsteek van de N240 meer in de weg ligt blijkt wel uit het feit dat de provincie reeds twee woningen op het denkbeeldige traject die de N240 moet gaan volgen in haar bezit heeft. De kosten van de doortrekking werden in 2015 geschat op ± 15 miljoen euro, dit zal nu een veelvoud van dit bedrag worden. In de plannen voor de nieuwe parallelweg langs de N240, het deel tussen de Almereweg en de toekomstige rotonde van de N240 met de N239 is al rekening gehouden met de doorsteek naar de Wieringermeer.

 

Deel dit artikel