PW2010: “College draai niet om de arbeidsmigrantenproblematiek heen, zeg nu eens ja of nee”

MEDEMBLIK – Voor Cees Neefjes (PW2010) is de boot aan, Neefjes stelde tijdens de afgelopen raadsvergadering van 9 september diverse vragen over de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Medemblik maar telkens draaide de wethouder om de brei om maar de ja/nee antwoorden te vermijden.

Cees Neefjes  stelt nu schriftelijke vragen over de problemen rondom de huisvesting van arbeidsmigranten en wenst van het college dat zij de eerdere vragen nu met ja of nee beantwoorden en niet meer met een stortvloed aan woorden komen met als uitkomst dat we nog niet weten waar de arbeidsmigranten aan toe zijn.

Neefjes stelde tijdens de bewuste raadsvergadering de volgende vragen: t.a.v. het afwijken van de genoemde getallen had Neefjes tijdens de vergadering tot 2 maal toe de wethouder gevraagd of het juridisch mogelijk is om b.v. het getal 60 huisvestingsplekken bij agrarische bedrijven te verhogen tot 160 met de aan het college gedelegeerde wijzigingsbevoegdheid. (Mits, natuurlijk, uit een ruimtelijke onderbouwing blijkt dat dit heel goed mogelijk is binnen de betreffende leefomgeving)

Over ongeveer 2 weken weten we de reactie van het college.

Deel dit artikel