PWN organiseert bewonersbijeenkomst over klimaatbuffer IJsselmeer

ANDIJK – Op 23 maart organiseert drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN voor alle inwoners van Andijk een bewonersbijeenkomst over een klimaatbuffer in het IJsselmeer. PWN verkent namelijk samen met Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Holland de mogelijkheden voor de aanleg van een klimaatbuffer met natuurlijke voorzuivering in het IJsselmeer. Het zoekgebied hiervoor ligt nabij de huidige drinkwaterproductielocatie van PWN in Andijk en daarom gaat PWN graag met de omwonenden in gesprek over de voorlopige plannen.

Waarom is een klimaatbuffer nodig?

Om ook in de toekomst te zorgen voor voldoende en betrouwbaar drinkwater onderzoekt PWN hoe ze de belangrijkste zoetwaterbron, het IJsselmeer, kan versterken zodat het een robuuste, stabiele bron voor het maken van drinkwater blijft. Op dit moment worden de mogelijkheden voor een klimaatbuffer in het IJsselmeer bekeken, zodat de juiste kwaliteit zoetwater voldoende beschikbaar blijft om drinkwater van te maken.

Wat is een klimaatbuffer?

Een klimaatbuffer in het IJsselmeer is een waterbekken omringd door een natuurgebied waar natuurlijke processen de ruimte krijgen om het IJsselmeerwater voor te zuiveren. Dat voorgezuiverde water wordt vastgehouden in het bekken, waar het voortdurend in beweging is. De waterkwaliteit wordt daardoor nog beter. Zo hebben we altijd een voorraad kwalitatief goed IJsselmeerwater beschikbaar. Ook op momenten waarop het IJsselmeerwater, bijvoorbeeld door verzilting, niet geschikt is om drinkwater van te maken. Bovendien ontstaan er dankzij een klimaatbuffer ook nieuwe leefgebieden voor planten en dieren.

Samenwerking

In het Noord-Hollandse deel van het IJsselmeer en de kustzone tussen Den Oever en Enkhuizen vinden veel ontwikkelingen en projecten plaats op het gebied van natuur, (drink)watervoorziening, energie, wonen en werken, industrie, toerisme en recreatie, landbouw en visserij. Een gezamenlijke aanpak en integrale visie zijn nodig om kansen goed te benutten en opgaven beter af te stemmen. Om dit te realiseren werken de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN samen. Eén van de projecten is de ontwikkeling van een klimaatbuffer om een goede waterkwaliteit voor drinkwaterproductie zeker te stellen.

Deze ontwikkelingen en opgaven raken ook bewoners, bedrijven en andere betrokken organisaties. Daarom vinden er geregeld informatiebijeenkomsten plaats om de beschikbare informatie te delen en in gesprek te gaan met de omgeving. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 23 maart a.s. om 19.00u (inloop vanaf 18.45u) bij het drinkwaterproductiebedrijf van PWN op de Dijkweg 1 in Andijk.

Bewoners kunnen zich aanmelden via de website van PWN: www.pwn.nl/klimaatbuffer-ijsselmeer

Deel dit artikel