Raadscommissie Hoorn bespreekt de Omgevingsvisie Hoorn

HOORN – De gemeente heeft in overleg met de stad een concept Omgevingsvisie gemaakt. In deze conceptvisie staat beschreven hoe we willen dat Hoorn er in 2040 uit ziet. Van 18 oktober tot en met 28 november 2021 kon iedereen reageren op de conceptvisie. In deze periode zijn 27 reacties (zienswijzen) gegeven. Naar aanleiding van deze reacties stelt het college voor om de Omgevingsvisie iets aan te passen. Op 18 januari bespreekt de raadscommissie de aangepaste Omgevingsvisie.

Veel van de reacties (zienswijzen) gingen over het bouwen van een groot aantal woningen in de stad, de gevolgen daarvan voor groen, cultuurhistorie en identiteit, de regierol van de gemeente voor de kwaliteit, en het feit dat het een visie op hoofdlijnen is. In de Nota van Zienswijzen geeft het college haar reacties en antwoorden op alle reacties die zijn binnengekomen. Het college is het voor een deel eens met de reacties en stelt voor de Omgevingsvisie iets aan te passen. De voorgestelde wijzigingen zijn vooral aanvullingen en aanscherpingen die niet leiden tot andere keuzes.

Vijf ambities in Omgevingsvisie Hoorn

De kern van de Omgevingsvisie is dus niet veranderd vergeleken met de concept Omgevingsvisie waarop men kon reageren. Het doel van de Omgevingsvisie is een stad die ook in de toekomst vitaal en leefbaar is. Vijf ambities staan daarin centraal:

  • het aantrekkelijk maken van bestaande en nieuwe wijken;
  • het voortbouwen op economische en toeristische kansen;
  • het verbeteren van bereikbaarheid via weg, spoor en water;
  • het werken aan een socialere, gezondere en veiligere omgeving;
  • het verder verduurzamen en vergroenen.

Bespreking raadscommissie 18 januari

Het raadsvoorstel, de Omgevingsvisie Hoorn en de Nota van Zienswijzen vind je op https://hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl bij de commissievergadering van 18 januari 2022. De commissievergadering is live te volgen of later terug te kijken via www.hoorn.nl/raad. Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 8 februari het besluit over de definitieve versie van de Omgevingsvisie.

Deel dit artikel