Raadsvragen CDA Buurtbemiddeling

MEDEMBLIK – De inwoners van de gemeente Medemblik zijn geen heilige boontjes, ook in onze gemeente zijn er genoeg buren die niet samen door 1 poort kunnen en elkaar soms de tuin uitvechten. Els van den Bosch (CDA) is dit ook opgevallen en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college om meer duidelijkheid te krijgen over hoe de gemeente Medemblik dit oppakt een vooral hoe de gemeente Medemblik dit aanpakt.


  1. Er is een toename te zien in conflicten tussen buren. Zo blijkt uit rapportage van CCV (Centrum voor criminaliteit en veiligheid) en de informatienota Handhaving 2021-2022. Hoe gaat onze gemeente hier op dit moment mee om?
  2. In de Ambities en maatregelen 2021 -2022 Handhaving en Veiligheid lezen we dat de gemeente de mogelijkheden verkent om buurtbemiddeling verder te professionaliseren. Wordt buurtbemiddeling opgenomen in de begroting 2022?
  3. In meer dan 300 Nederlandse gemeenten (waaronder de zes Westfriese gemeenten rondom ons) is buurtbemiddeling beschikbaar. Invulling van buurtbemiddeling gebeurt dan door getrainde neutrale vrijwilligers. Kunt u aangeven of onze gemeente hierbij kan aansluiten?

 

Deel dit artikel