Raadsvragen D66 Bomenkap Dorpsstraat Wervershoof

WERVERSHOOF – Het college heeft op 5 oktober j.l een aanvraag ontvangen voor een kapvergunning voor enige bomen nabij Dorpsstraat 240 in Wervershoof. Op 7 oktober hebben omwonenden hierover vernomen. Gebruikelijk wordt binnen acht weken na ontvangst een besluit genomen.

D66 wil nu het volgende van het college weten:

  1. Naar wij van bewonerszijde vernamen waar deze bomen al op 1 oktober gekapt.
  2. Kunt u aangeven of genoemde gegevens kloppen?
    Indien ja, kunt u bevestigen dat de procedure niet volgens de regels is verlopen?
  3. Indien antwoord op vraag 2 bevestigend, kunt u uitleggen waarom de procedure zo is verlopen?
  4. Indien antwoord op vraag 2 bevestigend, wat gaat u doen om dit richting de omwonenden uit te leggen, cq. recht te zetten?
  5. Indien antwoord op vraag 2 bevestigend: recent was er in de gemeente ook al een geval van uitvoeren van een werk waarvoor de vergunningsprocedure nog niet was gelopen. Kunt u aangeven of hier sprake is van een tendens en zo ja, wat de achtergrond ervan is?

 

Deel dit artikel