Raadsvragen D66 overlast hardrijders

MEDEMBLIK – Geert Mos (D66) wil dat het college van de gemeente Medemblik nu eens met oplossingen gaat komen om het gejakker door de kernen in de gemeente Medemblik een halt toe te roepen. Het is de bewoners van de kernen in de gemeente Medemblik één van de grootste ergernissen wat het verkeer binnen de bebouwde kom betreft. Helaas blijken vaak ook de inwoners van een kern zelf de grootste overtreders van de maximum snelheid te zijn.

Lees ook: 50 is geen 80, snelheidscontrole Onderdijk

Geert Mos schrijf in een brief aan het college: “De klachten van bewoners over verkeersoverlast op doorgaande wegen in de kernen nemen toe. Het gaat primair om een groeiend aantal hardrijders. Bij velen zijn grote zorgen, met name over de veiligheid van fietsers en voetgangers. Daarnaast speelt aantasting van woongenot door overlast van auto’s en motoren die bovenmatig – en onnodig – veel geluid geven. Op enkele plekken geven bewoners al aan dat tijdens nachten georganiseerde straatraces worden gehouden. Bewoners die betrokkenen aanspreken zijn in een enkel geval persoonlijk bedreigd. 

Afgelopen weekend stond een ernstig artikel in de krant over Wadway – op de grens van onze gemeente. In Medemblik worden al langere tijd klachten gemeld i.e.g. uit Wervershoof, Abbekerk, Andijk, Midwoud en Medemblik-stad. Donderdag ging het in raad nog over Opperdoes. Er zullen meer plekken zijn. We weten dat dit lastig aan te pakken problemen zijn, versterkt door capaciteits- en geldgebrek. Met alleen handhaving lukt dit ook overduidelijk niet. Toch moet er iets gebeuren.  Voor de korte termijn kunnen mogelijk op de meest urgente plekken fysieke maatregelen worden getroffen, voor de langere termijn moet het GVVP hieraan uitdrukkelijk aandacht besteden.

Lees ook: Politie bekeurt snelheidsovertreders in Medemblik

Geert Mos wil van het college weten of het college de ernst van deze ontwikkelingen inziet en of zij mogelijkheden zien om op korte termijn op een aantal hotspots eenvoudige, niet al te kostbare en niet veel capaciteit vergende fysieke maatregelen te treffen om de ergste overlast te bestrijden.  Maar ook vraag Mos of het college D66 kan garanderen dat dit probleem een prominente plaats gaat krijgen in de nieuwe GVVP.

Lees ook: Verslaggever NHD meet snelheid met lasergun, ‘Vuile NSB’er!’

Deel dit artikel