Raadsvragen GroenLinks verkeersoverlast Hoornseweg

WOGNUM – Ria Manshanden, fractievoorzitter GroenLinks, wil de bewoners van de Hoornseweg in Wognum bijstaan in hun roep om meer verkeersveiligheid op deze weg. Om dit te bereiken heeft ze schriftelijke vragen gesteld aan het college van de gemeente Medemblik.

In de brief aan het college schrijft Manshanden: “Sinds geruime tijd horen wij van de verkeersoverlast, die op de Hoornse weg ervaren wordt. De bewoners hebben ons benaderd en er is een gesprek met de gemeente en de bewoners over deze overlast geweest. Wij hebben inmiddels van de kant van de gemeente begrepen dat dit onder de aandacht is, maar dat het oplossen van dit probleem een lange adem nodig heeft. Deze week hebben de bewoners opnieuw contact met ons gezocht i.v.m. het volgende. Er heeft inmiddels ook een gesprek  plaatsgevonden met de bewoners en het HHNK en er staat a.s. 3 okt. een volgend gesprek gepland. Voor dit gesprek zijn naast de bewoners verschillende andere partijen uitgenodigd, waaronder de gemeente. De gemeente heeft aangegeven niet aanwezig te willen zijn bij dit gesprek, omdat de weg in beheer is bij HHNK. De bewoners vinden dit jammer. Zij hebben aangegeven het belangrijk te vinden dat de gemeente aanschuift, ze dragen medeverantwoordelijkheid en de gemeente heeft onderkend dat de situatie aan de Hoornse weg onveilig is. Daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. Kunt u nader toelichten waarom u niet bij dit gesprek aanwezig wilt zijn?
  2. Bent u bereid dit opnieuw te overwegen, zeker gezien het belang dat de bewoners hieraan hechten en het feit dat de wegen in het beheer van HHNK in 2022 en 2023 (waaronder Medemblik) aan de gemeenten overgedragen worden?
  3. Zo nee, hoe denkt u dan verder het verloop van dit proces op zoek naar een oplossing te kunnen volgen en hieraan bij te kunnen dragen?
  4. En welk perspectief kunt u de bewoners op weg naar een oplossing bieden?

Lees ook: Bewoners Hoornseweg Wognum tegen de gemeente Medemblik, ‘jullie komen maar gewoon’

Deel dit artikel