Realisatie van de doortrekking parallelweg naar de Wieringermeer gaat nog jaren duren

MEDEMBLIK – Dat blijkt uit een reactie van de gemeente Medemblik op schriftelijke vragen van Jan de Vries(VVD). De Vries wilde weten waarom het zo lang moet duren voor de provincie eens een besluit gaat nemen over het doortrekken van deze weg.

Het college zegt in haar reactie: “Wij hebben in eerste instantie contact opgenomen over de voortgang van de provinciale projecten binnen onze gemeentegrenzen. Door capaciteit gebrek liepen de projecten vertraging op. Dit jaar werd door de provincie aangegeven dat de realisatie van de doortrekking nog jaren gaat duren. Volgens planning is de aanleg van parallelweg van de Markerwaardweg op het vroegst in 2024 gerealiseerd.

Maar de Vries vroeg het college ook om een reactie over de oproep van LTO Noord om een voorlopige oplossing te realiseren. LTO Noord wilde het gedeelte van de Markerwaardweg tussen de rotonde Markerwaardweg/Almere weg een 60km/u maken zodat trekkers daar dan ook gebruik van kunnen maken.Maar, zegt het college: “Na ons werkbezoek aan de Dorpsraad Opperdoes hebben wij de provincie verzocht de provinciale weg (N240-N239) tijdelijk open te stellen voor landbouwverkeer tot de parallelweg langs de Markerwaard is aangelegd. Voor dit gedeelte geldt dan ook tijdelijk een snelheidsregime van 60 km/uur. Daarnaast hebben wij op 24 juni 2021 een overleg met de gedeputeerde de heer Olthof en vertegenwoordigers van de dorpsraad Opperdoes georganiseerd om ons standpunt nader uit te leggen.

De heer Olthof gaf aan dat het niet veilig vindt om tractoren toe te staan op een deel van de N239 en N240. Hoewel voor een deel de snelheden zijn aangepast blijft het verschil te groot. Vooral door de flauwe bocht in de Markerwaardweg acht hij de kans groot dat getracht wordt landbouwverkeer toch in te halen. Waardoor het risico op ongevallen toeneemt. Hij stelde verder voor om na de zomervakantie een bijeenkomst te organiseren met landbouwers en dorpsraad om te verkennen welke maatregelen mogelijk zijn om de overlast in Opperdoes te beperken.

Het college is nu gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar de ideeën van o.a LTO Noord om deze dan voor te leggen aan de provincie voor medewerking en de uitvoering

Deel dit artikel