Roel Tijssens is de nieuwe circulaire bouwexpert voor de provincie Noord-Holland

REGIO – Roel Tijssens gaat het komende jaar gemeenten en woningcorporaties in Noord-Holland ondersteunen om bouwprojecten zo circulair mogelijk te realiseren. 

Gedeputeerde circulaire economie Rosan Kocken: In de actieagenda circulaire economie die vorig jaar werd vastgesteld, is bouw een belangrijk aandachtsgebied. De bouwsector zorgt voor ruim 10% van de nationale CO2 uitstoot en er worden nog veel te veel grondstoffen verspild. Circulair bouwen levert op beide punten winst op.  Daarbij kan bouwen op basis van circulaire strategieën, zoals modulair bouwen, ook een versnelling voor de woningbouwopgave opleveren.”

Van doelen naar uitvoering

Landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk zijn er ambitieuze doelen op het gebied van circulair bouwen. Een groot deel van het bouw- en sloopafval wordt hergebruikt of gerecycled, maar vaak op een laagwaardige manier. Hoogwaardige circulaire toepassingen in de bouw zorgen voor een aanzienlijk lagere CO2 uitstoot en verminderen het gebruik van niet hernieuwbare grondstoffen. Voorbeelden zijn houtbouw en modulair bouwen. De provincie wil met de circulair bouwexpert gemeenten ondersteunen om de ambitieuze doelen tot uitvoering te brengen in concrete bouwprojecten door onder meer kennis te delen en partijen aan elkaar te verbinden.

Over Roel Tijssens

Roel Tijssens is vastgoedadviseur en voornamelijk werkzaam voor non-profitorganisaties zoals gemeenten en woningcorporaties. Zijn werkzaamheden variëren van het sturen op CO2-reductie tot circulariteit en klimaatadaptatie.

Tijssens: “Duurzaamheid en voornamelijk een betere wereld achterlaten voor toekomstige generaties is wat mijn dagelijkse drijfveren zijn. Ik vind het uitdagend om te zoeken naar creatieve oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Ik kijk ernaar uit met de gemeenten en woningbouwcorporaties aan de slag te gaan in concrete bouwprojecten.”

Wat is een circulaire economie

In een circulaire economie worden producten steeds langer en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Zo blijven grondstoffen die niet meer aangevuld kunnen worden, zoals mineralen, metalen, olie, gas en steenkool, behouden. Ook vermindert de CO2 uitstoot die nu nog bij het delven en vervoeren van grondstoffen wordt uitgestoten. In de circulaire economie worden daarom producten bij voorkeur zo lang mogelijk gebruikt, gerepareerd en opnieuw gebruikt. Aan het einde van de levensduur worden de producten gerecycled (uit elkaar gehaald, gedemonteerd en de grondstoffen opnieuw gebruikt). Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, komen deze in een circulaire economie van natuurlijke, hernieuwbare bronnen als hout, bamboe en olifantsgras.

Deel dit artikel