Schoonmakers worden massaal toegang geweigerd als ze geen coronapaspoort tonen

REGIO – Schoonmakend Nederland krijgt in toenemende mate meldingen dat opdrachtgevers schoonmaakmedewerkers de toegang weigeren tot het pand als zij geen coronapas kunnen of willen tonen. Schoonmakend Nederland vindt dit ‘not done’. Het is niet aan de opdrachtgever om de schoonmaker te verplichten om aan te tonen of hij gevaccineerd, hersteld of negatief getest is. Wettelijke gezien is hier ook geen grondslag voor.

Coronatoegangsbewijs geen verplichting

Voor werknemers geldt op dit moment in geen enkel geval de verplichting om de coronapas te tonen. Dat is wettelijk gezien niet toegestaan. De wet die het verplicht gebruik van de coronapas mogelijk maakt, is specifiek gericht op bezoekers en klanten in vier sectoren: horeca, cultuur, sport en evenementen. Overigens geldt deze verplichting niet overal in deze sectoren.

Voor werknemers geldt op dit moment in geen enkel geval de verplichting om de coronapas te tonen.

Uitzonderingen zijn slechts mogelijk onder strikte voorwaarden

De Gezondheidsraad stelt in een advies aan het kabinet dat slechts onder strikte voorwaarden de coronapas kan worden geëist als voorwaarde voor toegang tot diensten of voorzieningen. Zo mag dat niet in strijd zijn met het discriminatieverbod, de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) en de privacywetgeving.

Rob Rommelse, directeur Schoonmakend Nederland: ‘In het geval van onze schoonmaakmedewerkers betekent dit, dat opdrachtgevers een belangenafweging moeten maken en aantonen dat de coronapas een gerechtvaardigd doel dient en noodzakelijk is om dat doel te bereiken. Dit betekent dat absoluut duidelijk moet zijn welke meerwaarde het bewijs van vaccinatie, herstel of negatieve test heeft ten opzichte van de tot nu toe gebruikelijke maatregelen. Opdrachtgevers moeten dan concreet kunnen aantonen dat de pas effectief bijdraagt aan de bescherming van derden en er geen minder ingrijpende maatregelen voorhanden zijn. Normaal gesproken zijn minder ingrijpende maatregelen (afstand houden, mondkapje, werken als pand leeg is) wel mogelijk en daarmee blijft vooralsnog het tonen van de coronapas om toegang tot het werk te krijgen een stap te ver.’

Werkgever, werknemer en opdrachtgever zorgen samen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden

Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht om samen met de werknemer en de opdrachtgever voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te zorgen. De werkgever mag een werknemer echter niet verplichten zich te laten vaccineren tegen corona en een werknemer hoeft ook niet te zeggen of hij wel of niet gevaccineerd is. Logischerwijs moet de werknemer wel meewerken om het op een andere, proportionele, wijze voor hemzelf maar ook voor collega’s en derden zo veilig mogelijk te maken.

Rommelse: ‘Uiteraard zijn onze schoonmaakbedrijven vanzelfsprekend bereid om goed overleg te voeren over de werkomstandigheden binnen de kaders van de wet. Maar dat is wat anders dan een eenzijdige eis van opdrachtnemers om de coronapas te tonen. Dat kan en mag niet! Bovendien zijn onze schoonmakers cruciaal in het borgen van een hygiënisch schone, gezonde werkomgeving.’

Deel dit artikel