Schriftelijke vragen GemeenteBelangen benutten overschot 10 mln. Westfrisiaweg

MEDEMBLIK – Luiten Plekker van GemeenteBelangen wil van het college weten of zij het eens zijn met GemeenteBelangen dat het merendeel van de 10 miljoen overschot Westfrisiaweg niet in een speciaal potje bij de provincie moet belanden maar dat juist de regio West-Friesland het grootste recht zou moeten hebben op een uitkering uit dit provinciale fonds.

Plekker is van mening dat aangezien deze regio in Noord-Holland ook verreweg de grootste financiële bijdrage heeft geleverd aan de Westfrisiaweg het overschot dan ook ten goede moet komen voor de regio West-Friesland. In totaal hebben de betrokken gemeenten, het Rijk en het Hoogheemraadschap ruim 100 miljoen euro bijgedragen aan de realisatie van de Westfrisiaweg.

Maar ook wil Luiten Plekker weten van het college dat het geld juist geoormerkt moet worden en zou moeten worden besteed aan het oplossen van de problemen met de rotonde op het WFO-ABC bedrijven terrein en voor het doortrekken van de parallelweg langs de Markerwaardweg om zo de overlast van (zwaar)verkeer dat nu door Opperdoes moet rijden, te kunnen aanpakken.

Luiten Plekker roept het college dan ook op om samen met bijvoorbeeld de VVRE te gaan lobbyen bij de provincie om deze ruim 9 miljoen euro te bestemmen voor de regio West-Friesland en de gelden te oormerken voor bereikbaarheid en mobiliteit.

Deel dit artikel