RTV West-Friesland

Politiek

SED bijdrage Enkhuizen blijft de gemoederen bezighouden

ENKHUIZEN – Een rechtszaak die op de loer ligt, een verdeelde gemeenteraad van Enkhuizen en boze gezichten bij Stede Broec en Drechterland. De bijdrage van Enkhuizen aan de SED blijft de gemoederen bezighouden.

Nu betaalt Enkhuizen nog een kleine 13 miljoen euro, maar dat vind Enkhuizen niet eerlijk en wil dat de verdeelsleutel gaat worden aangepast naar elk een derde deel van het totale bedrag.

Eerder dit jaar gaf de provincie Enkhuizen ongelijk in haar strijdt om een eerlijkere verdeelsleutel. De provincie trad toen op als scheidsrechter tussen Stede Broec en Drechterland aan de ene kant en Enkhuizen aan de andere kant.

Afgelopen dinsdag werd door vier partijen een amendement ingediend waarin werd opgeroepen om wel akkoord te gaan met de jaarstukken over 2021 maar niet met de voorjaarsnota over 2022 als het bezwaar dat Enkhuizen heeft aangetekend gewoon van kracht blijft. Om die reden moet er dan ook een negatieve zienswijze over de SED-begroting 2023 worden gegeven.

Maar ook binnen de gemeenteraad van Enkhuizen zijn de meningen verdeeld, zo wilde het CDA na de uitspraak van de provincie morrend akkoord gaan met de verhoogde verdeelssleutel. Dat viel bij sommigen in Enkhuizen verkeerd en kreeg zelfs de fractievoorzitter van het CDA te maken met een aanval op zijn persoon.

Lees ook: Gerhard van Galen (CDA) gebeten hond in Enkhuizen, eieren tegen de ramen

De bal ligt nu bij de beide andere deelnemers aan de SED of zij de rechtszaak die zij willen gaan starten tegen Enkhuizen gaan doorzetten en of dit dan ook direct het einde van de samenwerking tussen de drie gemeenten gaat betekenen. Enkhuizen blijft de hakken in het zand zetten wat de hogere bijdrage aan de SED betreft.

Al met al kan het boek nog lang niet gesloten worden.

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen

G-718ZS7GCQG G-LXZP5RH9MK