RTV West-Friesland

WF7

SED-gemeenten opzoek naar opvangplaatsen voor vluchtelingen uit de Oekraïne

SED-GEMEENTEN – Door de inval in Oekraïne is een stroom mensen op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Zij worden nu nog veelal opgevangen in de buurlanden, maar het is zeer voorstelbaar dat er ook een aanzienlijk aantal van hen richting Nederland komt.

Burgemeester Ronald Wortelboer (Stede Broec) doet ook namens het college en de gemeenteraad daarom een oproep aan iedereen die een accommodatie heeft. “Ik merk dat het echt leeft onder de mensen, we krijgen al aanbiedingen en we zien initiatieven, dat geeft hoop en moed. Zo moet het toch ook mogelijk zijn om hier opvang aan te bieden? Als u een accommodatie of ruimte beschikbaar heeft voor Oekraïense vluchtelingen, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk melden? Dat kan via de gemeente en aan Vluchtelingenwerk.”

Burgemeester Eduard van Zuijlen (Enkhuizen) doet – ook namens het college en de gemeenteraad – daarom een dringende oproep aan iedereen die een accommodatie heeft. ”Het is fantastisch om te zien dat er binnen onze gemeente al verschillende acties voor hulp op gang zijn gezet. Het moet dan toch ook mogelijk zijn om in Enkhuizen opvang aan te bieden. Daarom roep ik iedereen op die een accommodatie of ruimte beschikbaar heeft voor Oekraïense vluchtelingen, dit zo spoedig mogelijk aan Vluchtelingenwerk én aan de gemeente te melden.

Burgemeester Michiel Pijl (Drechterland) vraagt daarom het volgende: “Laten we ook in Drechterland ons steentje bijdragen. Ik roep iedereen op die een accommodatie of ruimte beschikbaar heeft voor Oekraïense vluchtelingen om dit zo spoedig mogelijk aan de gemeente en vluchtelingenwerk te melden.”

Vanuit de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt geïnventariseerd wat er aan opvanglocaties geboden kan worden. Voor onze regio ligt er op dit moment een opgave om 1.000 mensen op te vangen. De gemeente is daarom aan het zoeken naar geschikte opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. Het gaat nu om accommodaties voor korte termijn opvang voor vermoedelijk een periode van een aantal weken tot enkele maanden. De tijd die nodig is om opvang voor middellange en langere termijn te realiseren.

Oekraïense vluchtelingen opvangen in uw accommodatie

U kunt hierbij denken aan hotels, B&B’s of bijvoorbeeld in vakantieparken. Maar ook leegstaande woonruimte of andere beschikbare ruimte.

Heeft u een opvangplek ter beschikking voor Oekraïense vluchtelingen, dan verzoeken wij u, dit zo spoedig mogelijk door te geven door een e-mail te sturen naar meldpuntoekraine@sed-wf.nl. Vermeld daarbij uw naam, adres, het aantal beschikbare slaapplaatsen en de beschikbare periode. Wij vragen om uw gegevens, zodat wij de vluchtelingen en u ook gericht extra hulpverlening kunnen aanbieden.

Oekraïense vluchtelingen thuis opvangen

We krijgen vragen van inwoners over de mogelijkheid om Oekraïense vluchtelingen thuis, of in een woonruimte aan huis, op te vangen. Dat is hartverwarmend! Vluchtelingenwerk Nederland coördineert particuliere opvangplekken. Mocht u als particulier een opvangplek kunnen en willen bieden aan Oekraïense vluchtelingen, dan kunt u dit aanmelden bij Vluchtelingenwerk Nederland. Deze organisatie heeft daarvoor het landelijk platform nederlandvoorvluchtelingen.nl ingesteld.

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen