SED-gemeenten stellen uitvoeringsplan voor Schuldhulpverlening op

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

SED-GEMEENTEN – De gemeente heeft een lokaal uitvoeringsplan voor Schuldhulpverlening opgesteld. Dit plan is een uitwerking van het Kaderplan Schuldhulpverlening 2021-2024 dat in juni 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan is opgesteld door zes West-Friese gemeenten (Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec).

Gedeelde visie op Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening is er voor elke inwoner en ondernemer. Schuldhulpverlening is breder dan alleen hulp aanbieden bij problematische schulden, het gaat ook om het voorkomen van nieuwe schulden. In de Schuldhulpverlening kijken we naar de eigen kracht van de inwoner, naar het eigen netwerk en bieden we maatwerk aan waar dit nodig is. Daarnaast is het ook van belang voor het voorkomen van toekomstige schulden, dat er aandacht is voor de oorzaken omdat deze op hele andere gebieden kunnen liggen.

Doelen van Schuldhulpverlening

De komende jaren gaan we door met het bieden van juiste ondersteuning bij bestaande schulden. Onze opgestelde doelen zijn:

  1. Zoveel mogelijk voorkomen dat inwoners (problematische) schulden krijgen
  2. Bestaande schuldenproblemen op een goede manier bestrijden

Voortraject Schuldhulpverlening
Bij financiële problemen of schulden is de gemeente het eerste aanmeldpunt. Tijdens gesprekken wordt de situatie in kaart gebracht. Daarna wordt bepaald wat er nodig is, bijvoorbeeld een betalingsregeling of een budgetcoach. Daarnaast kunnen inwoners ook extra hulp krijgen. Voor deze extra hulp worden inwoners doorverwezen naar de partij die voor de gemeente de schuldregeling en/of het budgetbeheer uitvoert.

Contactgegevens voor hulp bij schulden
Inwoners kunnen bij de gemeente terecht voor hulp bij financiën. Dit kan telefonisch (0228-534 100) of via de website van de gemeente.

https://prod.drechterland.nl/Ediensten/Aanmelden_hulp_bij_schulden
https://prod.enkhuizen.nl/Ediensten/Aanmelden_hulp_bij_schulden
https://prod.stedebroec.nl/Ediensten/Aanmelden_hulp_bij_schulden

Maakt u gebruik van de hulp van Plangroep en ervaart u problemen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente kan u hierin ondersteunen.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category