RTV West-Friesland

Politiek

Sociaal Hoorn: ‘college, waarom moeten verenigingen die willen verduurzamen leges betalen?’

HOORN – Onlangs was de fractie van Sociaal Hoorn op werkbezoek bij een sportverening. Een mooi onderhouden complex, een actief bestuur, actieve vrijwilligers en natuurlijk veel leden die genieten van de sport. Een vitale vereniging.

De fractie van Sociaal Hoorn werd over allerlei zaken geïnformeerd die binnen de club spelen. Een van de onderwerpen was het aanvragen van vergunningen. Sociaal Hoorn bemerkte dat dit de vereniging wel erg veel tijd, energie en geld kostte. Wat Sociaal Hoorn opviel was dat het hierbij ging om duurzaamheidsmaatregelen op het complex. De vergunning aanvraag is ingewikkeld en kost veel geld. Voor Sociaal Hoorn reden genoeg om vragen te stellen aan het college.

  1. Op dit moment vraagt de gemeente voor de investering van een stellage en de zonnepanelen leges, daarnaast moet er recht van opstal geregeld worden bij de notaris. Is het college het met ons eens dat dit bij elkaar een fors bedrag wordt voor een vereniging?
  2. Kunt u onze fractie vertellen of de leges kostendekkend zijn? Of dat ze meer dan kostendekkend zijn of dat de leges niet voldoen? Graag een specificatie.
  3. Het is bijzonder dat deze vereniging zowel voor het plaatsen van de stellage als voor de zonnepanelen een vergunning moet aanvragen. Is dit ook nodig voor het plaatsen van zonnepanelen op daken van verenigingsgebouwen?
  4. Waarom is er een recht van opstal nodig? Is dit ook nodig voor de andere grond en nagelvaste opstallen?
  5. Als u al deze onderwerpen zo ziet, bent u het met ons eens dat een vereniging op een vrij eenvoudige manier een vergunning moet kunnen aanvragen voor duurzaamheidsmaatregelen als zonnepanelen en warmtepompen.
  6. Op welke wijze verloopt het vergunningsproces op dit moment bij aanvragen van een vergunning voor duurzaamheidmaatregelen voor sportverenigingen?
  7. Is er ruimte voor verbetering? Zo ja waar wordt dan aan gedacht?
  8. Is het mogelijk dat een vereniging naast de al bestaande duurzaamheidsleningen ook een subsidie zouden kunnen aanvragen? Is er een duurzaamheidsfonds voor verenigingen? Zo, nee is het een idee om dergelijke kosten voor een vereniging daaruit te betallen en een fonds in te stellen?

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen

G-718ZS7GCQG G-LXZP5RH9MK