SP komt met zwartboek over dag- en thuislozenopvang West-Friesland

WEST-FRIESLAND – De SP in West-Friesland heeft met haar ‘Zwartboek opvang dak- en thuislozen’  veel losgemaakt, zowel bij betrokken als bij de politiek.

In een reactie zeggen de betrokken wethouders van Hoorn en Opmeer: “Op grond van de Wmo 2015 moeten gemeenten opvang bieden aan diegene, die “de thuissituatie heeft verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor zijn veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving.

Op basis van het regionaal vastgestelde beleidskader voor (psychisch) kwetsbare inwoners zijn er opvangvoorzieningen ingekocht bij Stichting Netwerk (jonge mama-huizen), dnoDoen (trainingshuis, wonen in de wijk en kamers met kansen) en het Leger des Heils (sociaal pension en nachtopvang). In totaal gaat het om 116 structurele plaatsen voor 24uurs verblijf en 18 (nu 16 vanwege de coronamaatregelen) plaatsen voor nachtopvang.

Daarnaast zijn maatwerkplaatsen mogelijk, ook buiten de regio. Bij koud weer zet het Leger des Heils winterkoudeopvang in. Dan komen er extra plaatsen voor nachtopvang beschikbaar en mogen cliënten overdag langer binnenblijven.

Omdat door de coronamaatregelen maximaal 16 plaatsen gebruikt kunnen worden, maakt het Leger des Heils zo nodig gebruik van alternatieve locaties, bijvoorbeeld hotelkamers. Dit laatste zal hopelijk eind 2022 verleden tijd zijn.

Deel dit artikel