Statenleden buigen zich over verkeerssituatie bedrijventerrein WFO Zwaagdijk

ZWAAGDIJK – Bij bedrijventerrein WFO in Zwaagdijk is, vanwege de rotonde op de Markerwaardweg, een verkeersprobleem ontstaan dat ten koste gaat van de veiligheid en de bereikbaarheid. Namens Bedrijvengroep Westfriesland-Oost heeft verenigingsmanager van de WBG Bashar Al Badri maandagavond ingesproken tijdens de commissievergadering Mobiliteit & Bereikbaarheid van Provinciale Staten. Met resultaat: de statenleden gaan zich nu buigen over de situatie.

Na een lange periode van overlast op en rond de rotonde en daarmee een onveilige situatie, hebben de ondernemers van het terrein een onderzoek laten doen door Prommenz/Roelofs. Dit bureau heeft gekeken naar de verkeerssituatie en de best haalbare oplossing. Uit dit onderzoek komt de turbo ei-rotonde als beste variant naar voren. Omdat dit niet zomaar gerealiseerd is, heeft het bureau geadviseerd een tijdelijke nood-ontsluiting aan te leggen om de algemene veiligheid te kunnen garanderen. Toen het onderzoek werd gepresenteerd aan provincie en gemeente, ontstond daar discussie over de verantwoordelijkheden. Aangezien de Markerwaardweg een provinciale weg is, zou het logisch zijn als de provincie hierin haar verantwoordelijkheid neemt.

Provincie in de lead

Statenlid Grethe van Geffen (Liberaal Noord-Holland) heeft al eerder schriftelijk vragen gesteld over de gebrekkige ontsluiting van het bedrijventerrein. En nu heeft Bashar Al Badri zich namens de Bedrijvengroep WFO uitgesproken over de situatie, tijdens de commissievergadering. Hij lichtte de ernst van de situatie toe en wees de provincie op haar verantwoordelijkheden. Hij sprak de verwachting uit dat de provincie nu de lead gaat nemen om de veiligheid en bereikbaarheid van het terrein te verbeteren. Ook nodigde hij de statenleden uit het bedrijventerrein te bezoeken om te zien welke mooie bedrijven er zitten én hoe de situatie is.

Werkbezoek naar WFO

De statenleden hebben de uitnodiging aangenomen. Ze willen binnenkort op werkbezoek naar het bedrijventerrein om de situatie met eigen ogen te zien. Grethe van Geffen: ‘Het is waardevol om de situatie in de praktijk te kunnen bekijken. Ook heeft de gedeputeerde aangegeven in gesprek te gaan met het bestuur van de bedrijvenvereniging, de gemeente en de hulpdiensten. Zo kunnen zij aangeven hoe zij de situatie ervaren. Bedrijventerrein WFO verdient een betere bereikbaarheid. Ik ben trots op de ondernemers in Westfriesland die blijven bouwen aan succesvolle bedrijven en ik hoop dat de overheid wil samenwerken vanuit hun eigen faciliterende rol. Maar de gedeputeerde houdt nog een slag om de arm. Hij wil eerst zelf zien hoe ernstig de situatie is.

[penci_related_posts dis_pview=”no” dis_pdate=”no” title=”Dossier: wfo-terrein” background=”” border=”” thumbright=”no” number=”6″ style=”grid” align=”none” withids=”” displayby=”tag” orderby=”title”]

Geen politieke kleur

Henk Vlaming van BWFO is positief gestemd. ‘Het is geen nee. Veel politieke partijen hebben zich al gebogen over de situatie, maar de rotonde moet geen politieke kleur hebben. De 6000 mensen die op het terrein werken moeten gewoon veilig van en naar hun werk kunnen. De situatie is onveilig en ook slecht voor het milieu, met al die stilstaande auto’s met draaiende motoren. Wij hebben ons van onze beste kant laten zien door het onderzoek te laten doen. Nu hopen we dat de provincie geld vrijmaakt voor deze weg en de veiligheid van de mensen die hier werken.’

Over de situatie

Op bedrijventerrein WFO werken zo’n 6000 mensen in de bouw, maak- en foodsector en op het terrein zijn meerdere logistieke bedrijven gevestigd. Tijdens de ochtend- en avondspits staat het verkeer op de rotonde regelmatig vast. Dat verkeer bestaat uit mensen die op het bedrijventerrein werken, maar ook uit omwonenden die de Markerwaardweg als sluiproute gebruiken om stoplichten te vermijden. Sinds de realisatie van de Westfrisiaweg is deze situatie verslechterd. Hier komt nog bij dat er geen veilige fietsverbinding is. Maar niet alleen het verkeer staat vast; bij calamiteiten kunnen hulpdiensten ook niet snel passeren. Het bedrijventerrein heeft maar één ontsluiting dus wanneer tijdens de ochtend- of avondspits calamiteiten ontstaan, kan de veiligheid niet gegarandeerd worden.

Deel dit artikel