Uitnodiging voor aanvraag voor een opsporingsvergunning aardwarmte gebeid Friesland

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen friesland
  2. stcrt-2012-6991
  • Onderwerp: Natuur en milieu | EnergieEconomie | Overige economische sectoren
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2012

 

Omschrijving:

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie deelt mee dat een aanvraag is ontvangen voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte voor het gebied Friesland. Het aangevraagde gebied ligt in de provincie Friesland en wordt begrensd door de volgende punten en rechte lijnen daartussen: Punt X Y 1 222000.000 570000.000 2 193000.000 527000.000 3 186000.000 533000.000 4 181500.000 524000.000 5 173992.000 523423.000 6 152164.000 552395.000 7 150179.000 580573.000 8 173992.000 598433.000 9 222000.000 607000.000 Van het hierboven omschreven gebied maken de gebieden die zijn begrensd door de rechte lijnen tussen de puntenparen A-B, B-C, C-D, D-A (opsporingsvergunning Berlikum) en de puntenparen E-F, F-G, G-H, H-E (opsporingsvergunning Sexbierum en aanvraag opsporingsvergunning Franekeradeel) geen deel uit. De coördinaten van deze punten zijn: Punt X Y A 173410,000 586505,000 B 176740,000 583495,000 C 173765,000 580350,000 D 170450,000 583480,000 E 160000,000 583000,000 F 166000,000 583000,000 G 166000,000 577000,000 H 160000,000 577000,000 Bovenstaande coördinaten zijn weergegeven volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting (RD) zoals vermeld in Artikel 1.2.2, onder a, van de Mijnbouwregeling (Stcrt. 19-12-2002, nr. 245). Op basis van deze grensbeschrijving is de oppervlakte 4124,96 km2. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie nodigt eenieder, onder verwijzing naar artikel 15, tweede lid, van de Mijnbouwwet (Stb. 2002, nr. 542), uit tot het indienen van een aanvraag voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte in bovengenoemd gebied. Aanvragen kunnen worden ingediend gedurende 13 weken na de publicatie van deze uitnodiging in de ‘Staatscourant’ en dienen gericht te zijn aan: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, ter attentie van drs. P. Jongerius, directie Energiemarkt ALP/562 Postbus 20401 2500 EK Den Haag Aanvragen die na afloop van deze termijn zijn ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen. De beslissing op de aanvragen wordt uiterlijk twaalf maanden na afloop van deze termijn genomen. Nadere informatie is verkrijgbaar onder telefoonnummer: 070-379 77 62 (contactpersoon: mr E.J. Hoppel)

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie rtvwestfriesland.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen