Besluit van 28 juni 2013, nr. 13.001319 houdende benoeming van de voorzitter van de veiligheidsregio Friesland

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Ministerie van Veiligheid en Justitie. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen friesland
  2. stcrt-2013-23527
  • Onderwerp: Bestuur | Rijksoverheid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

De heer F.J.M. Crone, burgemeester Leeuwarden, wordt benoemd tot voorzitter van de veiligheidsregio Friesland. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug met ingang van 1 januari 2013.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie rtvwestfriesland.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen