RTV West-Friesland

Foto aangeleverd
Bedrijven

Stichting Iedereen Telt Mee doet overnames in Enkhuizen

ENKHUIZEN – Mee & de Wering voert al jaren Klein Beginnen, School Maatschappelijk Werk binnen Enkhuizen uit. Mee & de Wering heeft aangegeven een andere koers te gaan varen en draagt deze diensten over aan Stichting Iedereen Telt Mee.

Klein Beginnen (2-6 jaar) en School Maatschappelijk Werk (6-12 jaar) biedt op de voorschoolse voorziening en het primair onderwijs pedagogische ondersteuning aan kinderen, ouders en de professionals. Zij zijn de verbinder tussen ouders, voorschoolse voorziening, onderwijs en het Stadsteam en andere hulpverlening.

De taken bestaan uit het bieden van opvoed- en opgroeiondersteuning, spreekuren,  aanwezigheid bij ondersteuningsteam, organiseren van themabijeenkomsten, begeleiding kinderen peuterschool en basisschool, observaties, verslaglegging en contact met andere professionals.

De Stichting Iedereen Telt Mee ontwikkelt door in de ondersteuning aan de inwoners van de gemeente Enkhuizen en doet dit door de hulp zo dichtbij mogelijk en zo zwaar als nodig te organiseren en zet zich in om de benodigde hulp zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren en in te zetten. Uitbreiden van de werkzaamheden van Klein Beginnen en School Maatschappelijk Werk past in deze ontwikkeling.

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen