WEST-FRIESLAND – Sinds 1 januari 2022 zijn de subsidiebedragen van isolatiemaatregelen en warmtepompen binnen de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) verhoogd.

De isolatiemaatregelen gelden alleen voor woningeigenaren. Je kunt subsidie aanvragen voor maatregelen die betrekking hebben op:

  • Energiebesparing (isolatie & beglazing)
  • Duurzame energie opwekking (PV & wind, alleen zakelijk)
  • Duurzame energie warmte (zonneboilers & warmtepompen)
  • Aansluiting warmtenet

Warmtepompen

Het verhoogde bedrag dat je krijgt voor een geïnstalleerde warmtepomp per 2022 is afhankelijk van het energielabel en het thermisch vermogen van de warmtepomp. Deze subsidie geldt alleen voor  voor warmtepompen die daadwerkelijk in 2022 zijn geïnstalleerd. Huiseigenaren die nog in 2021 een (hybride) warmtepomp hebben geïnstalleerd, kunnen geen gebruik maken van de extra subsidie. Ook als zij pas in 2022 subsidie aanvragen.

Isolatiemaatregelen

Ook op isolatiemaatregelen zijn er vanaf 1 januari 2022 hogere subsidiebedragen geldig. Het hogere subsidiebedrag bij de ISDE geldt voor isolatiemaatregelen die na 31 december 2021 zijn uitgevoerd of aangebracht. Voor isolatiemaatregelen en die voor 1 januari 2022 zijn uitgevoerd of aangebracht gelden de lagere bedragen van 2021.

Subsidie aanvragen / meer informatie

Het aanvraagsysteem van de ISDE met de verhoogde subsidiebedragen van de isolatiemaatregelen en warmtepomp gaat open op 24 januari 2022 om 9:00 uur. Vanaf dan kan de vernieuwde subsidie worden aangevraagd. Ga naar de www.duurzaambouwloket.nl voor het aanvragen van de subsidie en alle belangrijke informatie over de regeling. De subsidie is beschikbaar tot en met 31 december 2030.

Gratis en onafhankelijk advies

Heb je behoefte aan gratis en onafhankelijk advies van een onafhankelijk adviseur? Neem dan contact op met de helpdesk van het Duurzaam Bouwloket, telefoon 072 – 743 39 56 of stuur een e-mail naar info@duurzaambouwloket.nl. Het advies van het Duurzaam Bouwloket is gratis voor de inwoners van West-Friesland.