Tijdelijk bestuur MORGEN! gevormd

Op de foto het tijdelijk bestuur van de fusiepartij Morgen!

MEDEMBLIK – PWF, PvdA en PW2010 hebben zaterdag 23 oktober het oprichtingsbestuur van MORGEN! samengesteld. Deze nieuwe politieke partij in de gemeente Medemblik zet zich met vooruitstrevende progressieve politiek in voor het welzijn van alle inwoners en in alle kernen.

Het tijdelijke bestuur tot aan de algemene ledenvergadering in 2022 bestaat uit Pieter Koning (voorzitter) en Joyce Haakman van PWF, Kees Bouman (penningmeester) en Answerd Beuker van PvdA en Barbara Burggraaf (secretaris) en Ineke Neefjes van PW2010.

MORGEN! is een lokale partij en richt zich voornamelijk op het welzijn van de inwoners van de gemeente Medemblik. Speerpunten zijn goede zorg, leefbare kernen, woningbouw en milieu. De leden hanteren de volgende leidraad bij de keuzes die ze maken: ‘Wie worden hier gelukkig van? Betrokkenheid en verbinding zijn voor MORGEN! de belangrijkste bouwstenen.

Het bestuur zorgt ervoor dat de leden nauw betrokken worden bij de politieke koers van de partij. Dat doet zij door leden te betrekken bij werkgroepen rondom verschillende maatschappelijke thema’s, de samenstelling van de kandidatenlijst en het partij- en verkiezingsprogramma.

Meer weten over MORGEN!, neem dan contact op via secretaris@morgeninmedemblik.nl of kijk op Facebookpagina: morgeninmedemblik.

Deel dit artikel